Stejnosměrné a krokové motory TT motor

Díky dostupné elektronice pro zpětnovazební řízení stejnosměrných motorů se zjednodušuje konstrukce polohově či rychlostně regulovaných stejnosměrných pohonů. Klíčovým článkem regulačního řetězce jsou motory, mechanicky připravené pro montáž inkrementálního enkodéru.

Celý článek »

Servomechanismy

Jako akční členy (aktory) jsou v robotice, automatizaci a mechatronice často používány
servomechanismy, které umožňují snadné „ožití“ konstrukce. Podívejme se tedy na ně podrobněji.

Celý článek v PDF »