Lineární servomechanismy Firgelli

Miniaturní lineární pohony a servomechanismy kanadské firmy Firgelli jsou určeny k použití v automatizaci, laboratorní technice, robotice a modelářství. Vynikají jednoduchou, ale přitom robustní konstrukcí.

Tři základní řady těchto servomechanismů – PQ12, L12 a L16 s řadou variant uspokojují široké spektrum požadavků na lineární pohyb a polohování. Výsuv od 10 do 140 mm, rychlost pohybu od 5 do 32 mm/s, tažná síla 7 až 175 N a napájecí napětí 6 nebo 12 V ilustrují šíři dostupných parametrů.

Lineární servomechanismus Firgelli

Pohony mohou být osazeny koncovými spínači s integrovanou reverzní diodou nebo lineárním snímacím potenciometrem. Pak musí směr a rychlost pohybu i nastavení polohy řídit externí jednotka. S vestavěnou elektronikou se mohou změnit v plnohodnotné servomechanismy. Poloha je nastavována řídícím napětím 0 až 5 V nebo klasickou proudovou smyčkou 4 až 20 mA, případně modelářským servopulsem o šířce 1 až 2 ms. K rychlému vyzkoušení vlastností slouží výrobcem dodávaný demonstrační modul CIB.

Při konstrukci servomechanismu bylo využito v hojné míře lehkých kovů a plastů, díky nimž se hmotnost pohybuje podle provedení mezi 15 až 84 g. Pístní tyč je z tělesa servomechanismu vysouvána kovovým trapézovým šroubem se stoupáním 2 mm a plastovou maticí. Šroub je uložen ve valivém ložisku a je poháněn miniaturním převodovým motorkem. Servomechanismus se do zařízení upevňuje pomocí dvou ok o průměru 4 mm na pevné a pohyblivé části nebo pomocí přídržného třmenu. Ceny se pohybují dle typu a provedení od 2 000 do 3 000 Kč s DPH.

RNDr. Josef Hanzal

www.firgelli.cz