Konstrukční stavebnice

Stavebnice Makeblock je mechanický konstrukční systém, vhodný pro stavbu prototypů. Skládá se z mnoha inovativně řešených konstrukčních, převodových a pohonných prvků. Díky novému přístupu vám tato stavebnice velmi usnadní konstrukci robotických podvozků, manipulátorů i dalších mechanických zařízení.

Velmi pevná

Prvky stavebnice jsou vyrobeny z kvalitní hliníkové slitiny a tak jsou i konstrukce z ní mnohem pevnější a odolnější, než z podobných stavebnic z plastu, případně doplněných o díly z hliníkového plechu. Protože montážní šrouby lze díky dostatečně dlouhému závitu v jednotlivých prvcích skutečně pevně dotáhnout, je zaručeno jejich pevné a trvanlivé spojení.

Unikátní systém nosníku s vnitřní drážkou

je nejdůležitějším konstrukčním prvkem stavebnice Makeblock. Do drážky lze šroub zašroubovat a v libovolném místě pevně dotáhnout bez nutnosti použití matice.

Snadno propojitelná s normalizovanými konstrukčními součástmi

Stavebnice Makeblock není uzavřený systém. Je navržena tak, aby byla co nejvíce slučitelná  s normalizovanými konstrukčními součástmi a celky, což znamená, že v nabídce můžete najít dlouhý seznam motorů, ložisek a ozubených řemenů velikosti MXL, které je možno snadno začlenit do stavebnice. Navíc konstruktéři na vývoji této stavebnice stále pilně pracují, je tedy naděje, že se v budoucnu v nabídce objeví i další průmyslové součásti a díly.

Široká nabídka motorů

Ve stavebnici Makeblock je možno použít mnoho typů malých stejnosměrných motorů, pro nejčastěji používané motory o průměru 25 a 37 mm jsou už k dispozici speciální držáky. Pokud vám z nějakého důvodu motory, které jsou přímo ve stavebnici, nevyhovují, je snadné si koupit motory stejného rozměru, ale s jinými parametru (napětí, počet otáček, točivý moment), protože se jedná o celosvětový průmyslový standard, používaný hlavně v automobilovém průmyslu.

V nabídce jsou i držáky pro modelářská serva.

Ozubené řemeny

Zajímavým a zatím málo kdy vídaným prvkem stavebnice je použití ozubených řemenů, které dovolují přenášet velký točivý moment bez nebezpečí prokluzu, místo použití běžnějších ozubených kol. U většiny konstrukčních stavebnic je však použití řemenů problematické, protože není možno snadno a přesně nastavovat osové rozteče obou hřídelů převodovky. U stavebnice Makeblock tento problém, díky výše zmíněné středové drážce v nosníku, odpadá. Podobně snadno lze do libovolné polohy na konstrukci umístit i elektromotory s pojezdovými koly.

Doplňkové součástky

Mimo základních nosných dílů výrobce ještě dodává další drobné díly, které umožní celou konstruci jemně doladit. Plastové destičky, které je možno nožem dělit do libovolných tvarů, jsou určeny především jako malé spojovací prvky. Po proražení slepých otvorů je možno do takto vzniklých otvorů zasunout šrouby a destičky připevnit na libovolné místo.

Spojovací pásky jsou určeny jako výztužné, vylehčené konstrukční a designové prvky nebo jako táhla, upravit na potřebnou délku se dají štípacími kleštěmi. Podle obrázku je zřejmé, že je možno je otočně spojovat plastovými nýty.

Většina hlavních součástek stavebnice je vyráběna z tažených hliníkových profilů a výrobce stavebnice nabízí i jejich délkové úpravy podle přání zákazníka.

Kompatibilní s Arduinem

Kompatibilita není omezena jen na mechanické součásti, ale stavebnice Makeblock je kompatibilní i s oblíbenými elektronickými prvky, jakými jsou třeba Arduino a jeho klony a dalšími elektronickými moduly. Výrobce stavebnice v současné době nabízí konverzní montážní desky pro Arduino a pro senzory s Arduinem kompatibilní.

Doslov

Až potud jsou to slova výrobce stavebnice. Stavebnice jsem neměl možnost fyzicky vyzkoušet, ale přesto bych měl několik připomínek. Na Makeblock je třeba pohlížet spíše jako na sadu polotovarů, než jako na klasickou konstrukční stavebnici, jakými jsou třeba Merkur nebo Lego.

Vnitřní drážku, která je vytvořena v nosnících, asi všichni známe z hliníkových chladičů. Pro jednorázové zašroubování klasického šroubu se závitem je výborná, ale šroub má při šroubování vlivem rotace snahu „ujíždět“ a pokud není veden, tak se i zaříznout šikmo. V místě, kde byl šroub již jednou zašroubován, se do hliníku vytlačí závit a každá snaha o posunutí šroubu o malý kousek už je marná.

Stavebnice Makeblock se mi jeví jako slibný začátek, protože na snahu takto komplexně propojit levný a jednoduchý konstrukční systém s normalizovanými součástmi a celky jsem prozatím ještě nenarazil. Pokud bude doplněna – a pevně věřím, že bude – o další díly, především úhelníky a držáky, pak bude opravdu přínosná nejen pro amatérské konstruktéry, ale i pro profesionály, kteří potřebují občas vytvořit funkční vzorek nebo unikátní jednoúčelové zařízení.