Nanino

Protipólem připraveného 32bitového Arduina DUE může být opravdu minimalistický projekt Nanino

Nanino bylo navrženo na žádost brazilského studenta, jehož požadavkem byl jednostranný plošný spoj a co možná nejnižší výrobní náklady. Proto jsou všechny spoje na desce tak neobvykle široké. Dalším zjednodušením proti standardnímu Arduinu je, že místo rozhraní USB, umístěného přímo na plošném spoji, se v případě potřeby používá externí převodník USB / TTL. Nanino může být napájeno přes tento převodník, nebo z externího napájecího zdroje 5 V.

Kvůli maximálnímu zjednodušení topologie plošného spoje byl ze zapojení odstraněn také konektor ICSP. Mikrokontrolér přesto může být přímo v desce programován programátorem ICSP, jen je nutno ho připojit na příslušné piny, které jsou vyvedeny na standardní rozhraní. Mikrokontrolér můžeme pochopitelně z desky vyjmout a naprogramovat paralelním programátorem, případně může být jako programátor použito jiné Arduino.

Pro zavedení programu je na Naninu k dispozici jen sériové rozhraní, pracující v úrovních TTL, na které je možno připojit standardní převodník USB / TTL a jeho prostřednictvím pak komunikovat s počítačem. Použít můžete jak komerční, tak i amatérsky vyrobené převodníky nebo třeba i dokovací stojánek od telefonů Sony Ericsson.

Funkce automatického resetu není u Nanina použita, takže před zaváděním nového programu je třeba stisknout resetovací tlačítko.

Z uvedeného plyne, že Nanino není sice úplně ideální jako vývojový prostředek, zato se svou cenou a rozměry ale výborně hodí pro opakovanou výrobu již odladěných konstrukcí.

Základní vlastnosti Nanina:

Rozměr: 51,5 ×53,3 mm v minimální verzi, 68,5 × 53,3 mm ve standardní verzi

Napájecí napětí:  4,5 až 5 V DC