.NET MF Praha 2012 je za námi

V sobotu 9. června proběhla v Praze konference, zaměřená na open source vývojovou platformnu .NET Micro Framework. Několik informací, které jste se mohli na této konferenci dozvědět, naleznete zde v článku a přidám i pár prezentací ke stažení.

Konferenci zahájil Jan Kučera přednáškou, nastiňující úvod do platformy .NET Micro Framework . Po ní i úplní nováčci, kteří o této platformě ještě nikdy neslyšeli, věděli o čem bude celý den řeč.

Po úvodu představil Štěpán Bechynský elektronickou platformu .NET Gadgeteer a předvedl, jak snadno může programátor začít s elektronikou. .NET Gadgeteer je skutečně povedený systém, se kterým i s minimem znalostí z elektroniky dokážete sestavit a oživit i složitá zapojení. Je to především díky promyšlenému systému vývojových desek a  modulů, který pro tuto platformu existuje.

Po představení platformy .NET Micro Framework a dostupného hardwaru pokračovala konference přednáškami, popisujícími možnosti jejího použití v praxi.

V první přednášce předvedl Luboš Langhammer (www.lanbot.cz) možnosti platformy .NET Micro Framework v robotice a ukázal také výhody vývoje celého systému na jedné platformě. Roboty ovládal například pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Windows Phone 7 přes program, napsaný na platformě Microsoft .NET Framework.

Po robotech a jejich řízení po WiFi síti, nás David Obdržálek pozval na robotické soutěže na Robotickém dni. Štěpán Bechynský pak ukázal možnosti komunikace a sběru dat přes internet v prezentaci, nazvané Internet of Things. Z ní jsme se dozvěděli, jak využívat free služeb pro záznam dat ze senzorů a jejich převedení do grafů.

V poslední přednášce v programu nás opět Štěpán Bechynský seznámil s možnostmi tvorby uživatelského rozhraní na platformě .NET Micro Framework od indikace pomocí LED, přes sedmisegmentové displej až po dotykové LCD.

V praktických ukázkách po skončení přednáškového programu jsme měli možnost se blíže seznámit s roboty, postavenými na platformě .NET Micro Framework a vyzkoušet si i jejich ovládání. K tomu nám Luboš Langhammer v doplňkové prezentaci názorně ukázal, jak připojit některé typy senzorů a servomechanizmů i s jejich programovým ovládáním. A nakonec nám tým z Beepcube představili svůj projekt úžasné pípající krabičky.

Celkově se konference vydařila a její hlavní účel – smysluplná výměna informací – byl zcela jistě splněn.

Níže naleznete jednotlivé prezentace ke stažení. Další fotografije z akce jsou na umístěny plus.google.com.

Úvod do platformy .NET Micro Framework – Jan Kučera

Robotika na platformě .NET Micro Framework – Luboš Langhammer

Internet of Things – Štěpán Bechynský

Uživatelské rozhraní pro .NET Micro Framework – Štěpán Bechynský