Akcelerometr MXD2020A

Americká firma Memsic Inc. z Massachusetts má ve svém sortimentu citlivé dvouosé akcelerometry MXD2020, které lze dobře využít i v amatérských konstrukcích snímačů polohy a náklonu. Tyto akcelerometry pracují na velmi zajímavém a poměrně neobvyklém principu.

Uvnitř senzoru senzoru je dutina o objemu asi 1 mm3 vyhřívaná uprostřed odporovým „topením“ o výkonu v řádu mW. Prostor je obklopen čidly teploty. Zahřívání vyvolává uvnitř mikrocirkulaci vzduchu a přenos tepla. Pokud je senzor v rovině, šíří se teplo všemi směry stejně, je-li nakloněn, detekují snímače teploty rozvážení. Akcelerometr MXD2020A dovoluje zjistit sklon s chybou kolem jednoho stupně respektive zrychlení s rozlišením 0,002 g, citlivější verze MXD2020E/F dokonce s rozlišením 0,001 g.

2020schema

Miniaturní obvod o vnějších rozměrech 5x5x2 mm se napájí jediným napětím 2,70 až 5,25 V, vlastní spotřeba se pohybuje mezi 4 – 5 mA. Měřicí rozsah čidla je +/- 1 g, na oddělených výstupech pro obě osy jsou pravoúhlé pulzy o frekvenci 100 Hz (400 Hz u obvodu MXD2020B), jejichž střída nese informaci o zrychlení respektive poloze senzoru. Při vodorovné poloze (0 g) mají pulzy střídu 50% s přípustnou odchylkou +/- 8%, změna dělá kolem 20 % / g. Obvod může pracovat v rozsahu teplot -40 až +105 stupňů C a výstup je mírně závislý na teplotě, přibližně +/- 2 mg/stupeň C. Ke kompenzaci teplotní závislosti může sloužit vnitřní teplotní čidlo obvodu s analogovým výstupem, napětí se mění přibližně o 5 mV/ stupeň C.

2020osc

Výstupy akcelerometru lze velmi snadno spojit s běžnými typy mikrokontrolérů a měřit zrychlení jako délku impulzu, případně kvůli kompenzaci teplotu A/D převodníkem. Potřebné vztahy jsou uvedeny v katalogovém listu. Náběžné hrany pulzů na obou výstupech jsou synchronní. Pokud je potřeba vyhodnocovat výstup analogově, doporučuje se za něj zařadit integrační RC článek 10k / 1 mikroF.

2020obr

Praktickým příkladem použití akcelerometru MXD2020A může být vyráběný stabilizátor sklonu pro modely ponorek Lageregler LR2.2 od firmy Norberta Brüggena z Německa, který dokáže udržovat podélný sklon modelu s přesností 1 – 2 stupně. Akcelerometry v novější a citlivější verzi MXD2020EL i MXD2020ML s širším rozsahem +/- 1,7 g lze objednat u firmy Farnell.