Driver stejnosměrného motoru L9110

Pro velmi jednoduché ovládání stejnosměrných motorů mikrokontrolérem nebo logickými obvody je určen levný řadič L9110, který se vyrábí v klasickém pouzdru DIP8 nebo v SMD provedení SOP8.

Napájecí napětí se může pohybovat od 2,5 do 12 V. Obvod má dva vstupy pro chod motoru vpřed a vzad, motor se zapojuje přímo mezi výstupy obvodu. Nezapojené vstupy drží spolehlivě úroveň L, v úrovni H teče proud kolem 1 mA. Úroveň napětí pro L je nejvýše 0,7 V, pro úroveň H typicky kolem poloviny napájecího napětí. Proud motorem smí být trvale 0,75 A, ve špičce 1,5 A.

katalogovém listu je uvedena tabulka logických hodnot vstupů a výstupů, vyžaduje však doplnění. Pokud je právě jeden vstup v úrovni H, je příslušný výstup a úrovni H a druhý v úrovni L, motor se točí. Pokud jsou však oba vstupy v H nebo v L, jsou oba výstupy v podstatě ve třetím stavu, nikoli v L, jak je uvedeno. Na výstupech jsou trvale zapojeny ochranné diody.

L9110 motor

Řadič v typickém zapojení  nevyžaduje žádné další součástky. Vstupy mohou být připojeny přímo k mikrokontroléru, v případě OC výstupů je nutný pull-up rezistor, při napájení 5 V je vhodná hodnota ≤1 kΩ. Dynamicky zvládá L9110 bez problémů kmitočet do 40 kHz, pro PWM by měl být nejkratší čas sepnutí kolem 15 μs.

Ovládání motoru není jediná možná aplikace, obvod lze použít i jako náhražkový výkonový „zesilovač“ pro digitální audiovýstup z mikrokontroléru. Proti obvyklému spínání proudu jedním tranzistorem poskytuje dvojnásobnou amplitudu výstupních impulzů a dává tedy podstatně vyšší výkon. Při napájení 5 V je vhodné připojit reproduktor o impedanci 8 Ω (nebo vyšší), při napájení 3 V lze případně použít i reproduktor 4 Ω. K ovládání reproduktoru je třeba použít dva vývody, na nichž se bude úroveň H střídat, v klidu může být na obou buď H nebo L, to je jedno. Na dalším obrázku je zapojení, které si vystačí s obvyklým jedním vývodem a pracuje dobře od 5 Hz do přibližně 30 kHz, musí se ale dodržet podmínka, že v klidu je na výstupu mikrokontroléru úroveň H, jinak by i v klidu procházel reproduktorem proud.

L9110 repro

Obvod L9110 je dostupný v čínských internetových obchodech, v tuzemsku jej najdete v nabídce e-shopů Hobbyrobot, SnailShop a Stavebnice.com.