Letní dìtský pobytový tábor LÉTO NA MALINÉ 2014

. . . tábor na TZ Maliná Ruprechtov v dobì od 29. 7. – 7. 8. 2014 pod taktovkou hlavní vedoucí Mgr. Ludmily Novákové