Mechatronika, část 1 – co to je?

Mechatronika je relativně mladý technický obor, vzniklý implementací stále dokonalejších prvků výpočetní techniky do původních pouze elektromechanických strojů, které tím začaly získávat novou kvalitu.

Výraz „mechatronics“ poprvé použil Tetsuro Mori, inženýr japonské firmy Yaskawa, v roce 1969, když spojil slova „Mechanical systems“ a „Electronics“.
Mechatronika sdružuje poznatky několika inženýrských oborů – strojítrenství, elektrotechniky a informatiky a jejím cílem je vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Uplatnění nachází v mnoha moderních oborech; příkladem může být robotika a inteligentní senzorika, ale i letectví, kosmická technika a mnoho jiných.

Na českých středních a vysokých školách se obor mechatronika vyučuje už řadu let, ale teprve v současné době se začíná objevovat, že školám chybí levné učební pomůcky, bez kterých je výuka tohoto předmětu jen polovičatá.

Zájem studentů o technické obory se ale stále zmenšuje ve prospěch studijních oborů humanitárních a tak se přistupuje k  znovuzavedení technického vyučování na základních školách, kde ale vzbudit zájem žáků o technické obory bez odpovídajících učebních pomůcek je pochopitelně téměř nemožné.

Co pro to v Hobbyrobotu děláme a dělat hodláme se dozvíte v dalším pokračování.

mechatronika

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Mechatronics