Merkurino 01 (7)

K tomu, abychom mohli postavit například výtah nebo automatickou točnu na kolejiště, potřebujeme nějaký motor a hlavně snímač, který řekne procesoru, co se děje a kde je. Proto se dnes podíváme na enkoder a pozicování.

Merkurino 01 a pozicování DC motorem – jak prosté:

Představte si, že máte spínač a ovládáte motor doleva a doprava. K motoru máte připojen nějaký mechanismus a spínačem se snažíte nastavit nějakou přesnou polohu. Díváte se a je to velmi jednoduché. Co se stane, když si zakrejete oči? Slyšíte, že se motor otáčí, ale nevíte, kde je. K tomu vám pomůže enkoder, který při pohybu motoru pravidelně dá procesoru signál, že se posunul o přesně odečtený úsek, například 5mm posun nebo u točny 12stupňů. Pak stačí jen vědět, jestli se motor otáčí doleva (pozici odečítáme) nebo doprava (pozici přičítáme)  a aktuální pozici od počátečního bodu si spočítáme.

Příklad:

puls při směru otáčení doprava = R, puls při směru otáčení doleva = L, 1 puls = 5mm

15xR – 10xL +3×5 – 6xL = 15×5 -10×5 +3×5 -6×5 = počátek + 10mm

Co k tomu potřebujete:

  • Merkurino 01
  • enkoder s enkoderovým kolečkem
  • motor (pozor na minimální a maximální napětí a proud)
  • externí napájení např. 6 až 9 V, 1 A
  • volitelně koncové spínače

Kde koupit:

merkurino-encoder-motor-endswitchZdrojový kód