Můj robot: GajdoBot

GajdoBot je můj první robot. Jako hlavní studijní materiál jsem použil seriál Začínáme s PICAXE pana Ing. Michala Černého vycházející v Robot Revue. Primárním
cílem bylo postavit jednoduchého robota, který splní zadání nejznámějších robotických disciplín jako je sledování čáry, minisumo a vyhýbání se překážkám.

Sekundárním cílem bylo přiučit se elektronice, programování a algoritmům použitým při řízení. Oboje se snad povedlo a doufám, že můj robot bude inspirací pro další začátečníky na poli robotiky.

Mikrokontrolér: PICAXE 20M2
Vstupní zařízení: UZ dálkoměr HC-SR04, 3 x infračervený reflexní senzor QTR-3A, spínač
Výstupní zařízení: dva motory GM7, servo SG90, červená a zelená LED, piezo reproduktor
Napájení: 4 x AAA pro mikrokontrolér a senzory, 4 x AA pro motory a servo
Konstrukce podvozku: Lego Technic

Zdrojové kódy a schéma:

http://letsmakerobots.com/files/GajdoBot_sumo_robot.bas
http://letsmakerobots.com/files/GajdoBot_line_follower.bas
http://letsmakerobots.com/files/GajdoBot_obstacle_avoider.bas
http://letsmakerobots.com/files/electronics_scheme.jpg

For information in english please visit http://letsmakerobots.com/node/40693