Co je co

Elektronické součástky s odstupňovanými parametry, jako jsou například rezistory, kondenzátory a cívky, se nevyrábí a neprodávají s náhodnými nebo libovolně určenými hodnotami. Jejich hodnoty se řídí řadou vyvolených čísel. Co to jsou vyvolená čísla a s jakými hodnotami se běžně můžeme setkat?

Vyvolená čísla tvoří číselné řady, jejímiž krajními členy jsou čísla 1 a 10 a poměr sousedních čísel řady je přibližně stejný. Když má řada (bez jednoho krajního čísla) n členů, bude poměr mezi sousedními členy přibližně 101/n (n-tá odmocnina z deseti). Vyvolená čísla tvoří (přibližně) geometrickou posloupnost.

V elektrotechnice se vžilo používání řad s počtem členů 3, 6, 12, 24, 48, 96 a 192 v rámci jednoho řádu. Počet členů je uzce svázán s tím, v jaké toleranci se součástky vyrábějí. Podívejme se na řady blíže.

Řada E3

1,0 – 2,2 – 4,7

Tato řada se používá velmi málo, odpovídala by toleranci zhruba 50%. Můžeme se s ní někdy setkat u nepřesně vyráběných indukčností.

Řada E6
1,0 - 1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8

Řada E6 se dlouho používala jako základní a nejčastější, odpovídá toleranci 20%. Dodnes se v této řadě běžně dodávají běžné kondenzátory (jejich kapacita mívá toleranci 20%), cívky a výkonové drátové rezistory. Hodnoty obsažené v řadě E6 jsou nejčastěji používané, i když se součástky vyrábí ve větší přesnosti a vyšších řadách. Tuto řadu je potřeba znát zpaměti.

Řada E12
1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2

Řada E12 je v současnosti nejpoužívanější, odpovídá toleranci 10%, nicméně se v ní dodávají standardně i součástky s tolerancí 1%, protože menší obchodníci těžko mohou udržovat tak široký sortiment hodnot, který by odpovídal toleranci 1% (a řadě E96). Běžně se používá pro vrstvové rezistory a přesnější kondenzátory. Tuto řadu je potřeba znát zpaměti a pokud někde v návodu narazíme na pokyn použít hodnotu nejbližší vyšší nebo nejbližší nižší bez bližšího udání, bere se tato hodnota právě z řady E12.

Řada E24
1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,7 - 3,0
3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,3 - 4,7 - 5,1 - 5,6 - 6,2 - 6,8 - 7,5 - 8,2 - 9,1

Řada E24 odpovídá toleranci 5% a používá se pro přesnější hodnoty rezistorů obvykle v toleranci 1%. V maloobchodním prodeji bývá tou nejširší a nejpřesnější, s níž se můžeme setkat. Ve výrobě (a u velkých dodavatelů součástek) je poměrně běžná.

Řada E48
1,00 - 1,05 - 1,10 - 1,15 - 1,21 - 1,27 - 1,33 - 1,40
1,47 - 1,54 - 1,62 - 1,69 - 1,78 - 1,87 - 1,96 - 2,05
2,15 - 2,26 - 2,37 - 2,49 - 2,61 - 2,74 - 2,87 - 3,01
3,16 - 3,32 - 3,48 - 3,65 - 3,83 - 4,02 - 4,22 - 4,42
4,64 - 4,87 - 5,11 - 5,36 - 5,62 - 5,90 - 6,19 - 6,49
6,81 - 7,15 - 7,50 - 7,87 - 8,25 - 8,66 - 9,09 - 9,53

Řada E48 odpovídá toleranci 2% a používá se pro přesné hodnoty rezistorů. Běžně se s ní nesetkáme.

S následujícími řadami E96 a E192 se setkáme jen zcela výjimečně a to jako s hodnotami rezistorů pro měřicí účely. Kvůli kratšímu zápisu budou uvedeny pro interval 100 až 1000:

Řada E96
100 102 105 107 110 113 115 118
121 124 127 130 133 137 140 143
147 150 154 158 162 165 169 174
178 182 187 191 196 200 205 210
215 221 226 232 237 243 249 255
261 267 274 280 287 294 301 309
316 324 332 340 348 357 365 374
383 392 402 412 422 432 442 453
464 475 487 499 511 523 536 549
562 576 590 604 619 634 649 665
681 698 715 732 750 768 787 806
825 845 866 887 909 931 953 976

Řada E192
100 101 102 104 105 106 107 109
110 111 113 114 115 117 118 120
121 123 124 126 127 129 130 132
133 135 137 138 140 142 143 145
147 149 150 152 154 156 158 160
162 164 165 167 169 172 174 176
178 180 182 184 187 189 191 193
196 198 200 203 205 208 210 213
215 218 221 223 226 229 232 234
237 240 243 246 249 252 255 258
261 264 267 271 274 277 280 284
287 291 294 298 301 305 309 312
316 320 324 328 332 336 340 344
348 352 357 361 365 370 374 379
383 388 392 397 402 407 412 417
422 427 432 437 442 448 453 459
464 470 475 481 487 493 499 505
511 517 523 530 536 542 549 556
562 569 576 583 590 597 604 612
619 626 634 642 649 657 665 673
681 690 698 706 715 723 732 741
750 759 768 777 787 796 806 816
825 835 845 856 866 876 887 898
909 919 931 942 953 965 976 988
Hodnoty mimo řady

Některé součástky, například rezistory, se dále výrábí i v hodnotách mimo normalizované řady, pokud to má speciální důvod. Toto jsou dva typické příklady:

1/ Když je potřeba složit odporový dělič s odbočkami, který by dělil vstupní napětí deseti přes více dekád, budeme potřebovat rezistory v poměru 9000 – 900 – 90 – 9 – 1. Z tohoto důvodu se tyto hodnoty vyrábí také, i když v řadě nejsou (kromě hodnoty 1). Jsou však většinou podstatně dražší a dělají se ve třídě přesnosti 0,1% nebo lepší.

2/ Ve vf technice se standardně zavedly impedance vedení 50 Ω (datové přenosy, měřicí technika) nebo 75 Ω (televizní signál). Tato volba má své technické důvody, ale to nyní není podstatné. Pro zakončení vedení bez odrazů se musí použít rezistory s (činným) odporem stejným, jako je impedance vedení. I když hodnoty 50,0 Ω ani 75,0 Ω nejsou ve standardní řadě, vyrábí se v mnoha typech s odstupňovaným ztrátovým výkonem i různou kvalitou (bezindukční provedení). Takové speciální rezistory (zejména výkonové) pak mohou mít cenu i řádově tisíců až několika desítek tisíců Kč za kus.