Co je co – jednotky a jejich násobky

Rozumíte následujícímu úryvku z návodu? „K napájení vrhu paralelně spojených žárovek použijeme akumulátor s napětím tuctu voltů, počáteční špička odběru může dosáhnout až kopy ampérů. Takové akumulátory se prodávají v balení po mandelu a jedno by nemělo přijít na víc než velekopu korun.“ Použití historických násobků v technickém textu je hodně umělé, ale znáte dobře alespoň ty zlomky a násobky, které se dnes v soustavě SI opravdu často používají?

Základní jednotky jako jsou třeba metr [m] pro délku, ampér [A] pro elektrický proud nebo sekunda [s] pro čas jsou voleny tak, aby jejich „jednotkové množství“ bylo blízké běžné praxi, totéž platí i pro jednotky odvozené jako jsou třeba watt [W] pro výkon, volt [V] pro elektrické napětí nebo ohm [Ω] pro elektrický odpor.

Když potřebujeme měřit podstatně větší nebo menší hodnoty, pomáháme si tím, že před jednotku přidáme předponu, která vyjadřuje odpovídající násobek nebo zlomek jednotkového množství.

Výjimečné postavení má kilogram, který je základní jednotkou, ačkoli by se podle používání mohlo zdát, že základem je gram a kilogram je jeho tisícinásobkem. Není to tak, naopak gram je definován jako tisícina základní jednotky kilogramu. Inu, není vždycky vše tak, jak se zdá.

Přednostně používáme ty předpony, které jsou odstupňovány po 10³ respektive po 1/10³. Předpony nikdy nekombinujeme. A jaké tedy jsou ty předpony, které bychom měli znát zpaměti a umět používat?

 

Tera      T    1012    1 000 000 000 000
Giga      G    109       1 000 000 000
Mega      M    106         1 000 000
Kilo      k    103           1 000
-        -    100             1
Mili      m    10-3            0, 001
Mikro      μ    10-6            0, 000 001
Nano      n    10-9            0, 000 000 001
Piko      p    10-12            0, 000 000 000 001

 

Zdaleka ne všechny jednotky se běžně pojí se všemi předponami, ale všechny kombinace jsou přípustné. Jako příklad si vezmeme metr. Běžně se setkáme s nanometry (vyjádření vlnové délky světla) až kilometry, použít 1 megametr místo vyjádření 1000 km rozhodně není obvyklé, ale měli bychom si s tím poradit.

Některé jednotky by tvořily s některými příponami přípustné, ale z praktického hlediska nesmyslné spojení. Pohled na to, co smysl má a co ne, se však může během doby měnit. Příkladem takové změny ve vnímání může být kapacita. Běžně se používá od jednotek pF (kapacita dvou přiblížených kousků vodičů), ale do nedávna byly používány nejvýš mF (velké elektrolytické kondenzátory). Dnes lze koupit kondenzátory s kapacitou několika kF (o 6 řádů větší) a složit kapacitu MF (= 1 000 000 F)… zkratku prosím neplést s názvem jistého českého celoplošného deníku. Předpona tera se běžně používá víceméně jen při vyjádření kapacity pevných disků.

Se zlomky menšími než 10-12 a násobky nad 1012 se v běžné praxi setkáme jen zřídka a můžeme si je v případě potřeby najít, v uvedeném rozsahu bychom ale neměli váhat při použití kdykoli zpaměti.