PICAXE pro začátečníky – analogová klávesnice

Abychom si zbytečně nezabírali cenné piny mikrokontroléru, je výhodné vyhodnocovat stisk klávesy analogově.

Tlačítka klávesnice jsou na analogový vstup mikrokontroléru připojena přes čtyřnásobný dělič napětí. Při stisku každého z tlačítek je na analogový vstup přivedeno jiné napětí, takže můžeme velmi jednoduchým programem vyhodnotit, které z tlačítek bylo stisknuto.

analogová klávesniceKlávesnice je k mikrokontroléru připojena třípinovým konektorem. Z obrázku je zřejmé, že bylo zvoleno klasické rozložení, stejné jako u konektoru serva, tedy na pinu 1 nulový potenciál (GND), na středním (2) pinu napájecí napětí a na pinu 3 je přítomno výstupní napětí, které se programově vyhodnocuje.

Jak klávesnice pracuje?

Rezistory R1 až R4 tvoří napěťový dělič, jehož dělící poměr se mění podle toho, které z tlačítek klávesnice je právě stlačeno.

analogová klávesnice_dělič

Spínač Hodnota děliče Výstupní napětí Uout
S1 Ra = 30,1 kohm ; Rb = 10 kohm ca 25% Uin
S2 Ra = 3,3 kohm ; Rb = 10 kohm ca 50% Uin
S3 Ra = 10,1 kohm ; Rb = 10 kohm ca 75% Uin
S4 Ra = 0 ; Rb = 10 kohm 100% Uin
Testovací program pro PICAXE08M2:
#rem
Testovací program pro analogovou klávesnici
#endrem

; direktivy
#picaxe 08M2
#no_data
#terminal 4800

; začátek programu
do
  readadc C.1,b0     ; klávesnice připojena na vstup C.1 (pin 7)

  select case b0
  case > 250 
    sertxd ("Tlačítko 4",13,10)
  case > 190
    sertxd ("Tlačítko 3",13,10)
  case > 120
    sertxd ("Tlačítko 2",13,10)
  case > 60
    sertxd ("Tlačítko 1",13,10)
  endselect        
  pause 500          ; zpomalení výpisu na terminálu
loop