PICAXE pro začátečníky – maják a siréna

Obvykle se začíná blikající LEDkou, ale s několika dalšími součástkami už je možné vytvořit i něco smysluplnějšího – třeba vylepšení policejního, sanitního  nebo hasičského autíčka.

Zapojení

vyžaduje jen několik málo běžně dostupných součástek. LED diody je možno použít libovolné, barvy také nerozhodují. Jako akustický měnič je třeba použít piezoelektrický reproduktorek – běžný reproduktorek nevyhoví kvůli nízké impedanci; proud, potřebný pro vybuzení takového reproduktoru není možno z výstupního pinu PICAXE odebírat.

Ve schématu není zakreslen programovací obvod, místo něj je zapojen je rezistor 10k, který spojuje programovací pin PICAXE se zemí a zaručuje tak správnou funkci.

police_light&sirenProgram

je velmi jednoduchý a hezky demonstruje možnosti multitaskingu mikrokontrolérů PICAXE.

#rem
PICAXE pro začátečníky - Maják a siréna
Anoda modré LED připojena přes rezistor 470 ohmů na výstup C.1 (pin 6), katoda na GND.
Anoda rudé LED připojena přes rezistor 470 ohmů na výstup C.4 (pin 3), katoda na GND.
Piezoměnič připojen mezi výstup C.2 (pin 2) a GND.
Pokud není použit celý programovací obvod, nezapomeňte spojit vstup C.5 (pin 2) se zemí přes rezistor 10k.
#endrem

#picaxe 08M2                              ; direktiva - typ PICAXE
#no_data                                  ; direktiva - žádná data do paměti

; přiřazení výstupů
symbol modra = C.1                        ; modrá LED na výstupu C.1 (pin 6)                    
symbol ruda = C.4                         ; rudá LED na výstupu C.4 (pin 3)
symbol sirena = C.2                       ; siréna na výstupu C.2 (pin 5)

start0:                                   ; proces 0 - blikač
high modra                                ; rozsviť modrou LED
low ruda                                  ; zhasni rudou LED
do                                        ; nekonečná smyčka
    pause 70                              ; doba záblesku v milisekundách
    toggle modra                          ; změň logický stav výstupu C.1 na opačný 
    toggle ruda                           ; změň logický stav výstupu C.4 na opačný 
loop                                      ; nekonečná smyčka
    
start1:                                   ; proces 1 - siréna    
do                                        ; nekonečná smyčka
    for b0 = 40 to 105                    ; počítadlo pro vzestupný tón
        sound sirena, (b0, 2)             ; vzestupný tón
    next b0                               ; znovu, dokud b0 nedosáhne hodnoty 105
    for b0 = 105 to 40 step -1            ; počítadlo pro sestupný tón
        sound sirena, (b0, 2)             ; sestupný tón
    next b0                               ; znovu, dokud b0 nedosáhne hodnoty 40
loop                                      ; nekonečná smyčka

Pokud potřebujete zjistit nějaké podrobnosti o příkazech, použitých v programu, naleznete je v českém jazyce zde, stejně jako příručky pro začátečníky. Modifikací jednotlivých parametrů můžete získat nečekané výsledky :-)).