Synchronní blikač

Jak postavit jednoduchý blikač, který obslouží několik LED tak, aby blikaly synchronně? Třeba takhle.

Vtip je v tom, že použijeme „samoblikací“ LED a ovládání ostatních LED odvodíme od ní. Pokud je napájecí napětí malé, těsně kolem 3V, poslouží první zapojení:

blik1

LED1 je blikací typ a budeme počítat s tím, že její svit bude dost slabý, má za úkol obvod řídit, ne svítit. Ostatní LED (a může jich být zapojeno i více paralelně) musí být stejného typu aby měly stejný úbytek napětí. Zapojení se musí nastavit velikostí odporu R1. Proud kolektorem tranzistoru pracujícího jen v částečně otevřeném stavu je řízený proudem do báze a ten je určen LED1 a R1, při nastavování začínáme od menších hodnot odporu. Měříme proud kolektorem, měl by odpovídat přibližně 10 – 20 mA na každou LED v paralelním zapojení. Blikací LED by v tomto případě měla být bez vnitřního stabilizátoru proudu (s malým rozsahem napájecího napětí třeba 2,5 – 3,5 V).


 

Když je dostatečně velké napájecí napětí (řekněme 12 V), je situace jednodušší. Můžeme zapojit „řídící“ blikací LED sériově s ostatními LED a žádné další součástky nejsou potřeba. Která z LED je řídící je jedno.

blik2V tomto případě musíme použít blikací LED, která má vnitřní stabilizátor proudu, to znamená, že má velký rozsah napájecího napětí (třeba 2 – 15 V). Nevýhodou zapojení je, že LED nemusí zhasínat úplně, ale zbytkový svit může být vidět jen ve tmě, za dne ne.


Analogicky jde svázat blikání LED se zvukovou signalizací, stačí minimum součástek.

blik3LED musí být samoblikací s interním rezistorem nebo stabilizátorem proudu (zapojení předpokládá proud LED při svitu kolem 20 mA). Zvukový měnič je sirénka s integrovaným budičem, v tomto případě generuje přerušovaný tón přibližně 3500 Hz.