Tlačítko s opakováním

Někdy se hodí použít v zařízení elektronické tlačítko s opakováním při delším stisku (funkce autorepeat), které bez nutnosti obsluhy programem mikrokontroléru jednak zajistí ošetření proti zákmitům při stisku, jednak v pravidelných intervalech dává další pulzy.

Následující dvě zapojení využívají běžného integrovaného obvodu 4093 (čtyřnásobné hradlo NAND s Schmittovými klopnými obvody na vstupech). První zapojení je určeno pro případ, kdy je buď pevně dané, že máme mechanické tlačítko připojené jedním vývodem na kladné napájecí napětí nebo potřebujeme na výstupu záporné pulzy, druhé zapojení je pro tlačítka s jedním vývodem spojeným se zemí nebo pro kladné pulzy.

tl_v1

Tlačítko s opakováním – verze pro záporné pulzy

V klidu je na na výstupu úroveň H, krátkým stisknutím se na výstupu objeví pulz L. Při delším stisknutí se pulzy generují opakovaně a jejich frekvence se dá upravit změnou odporu mezi výstupem a vstupem hradla nebo kapacitou kondenzátoru připojeného k tomuto vstupu. Hodnoty je třeba přizpůsobit podle požadavku na rychlost pulzů v konkrétní aplikaci. Před prvním opakováním je delší prodleva než mezi dalšími.

tl_v2

Tlačítko s opakováním – verze pro kladné pulzy

Druhá verze pracuje podobně, je úrovně jsou opačné. Protože v jednom pouzdru jsou čtyři hradla, stačí jeden IO pro ošetření čtyř mechanických tlačítek. Tato zapojení jsou vhodná zejména v případě, že obsluha stisknutí tlačítka je vykonávána mikrokontrolérem pomocí přerušení a je žádoucí, aby byla co nejkratší a mikrokontrolér se mohl věnovat jiné činnosti.