Akustická zkoušečka

Akustická zkušečka je jednou z nejpoužívanějších pomůcek, když je potřeba něco opravit.

Konstrukce byla se souhlasem autora převzata ze stránek www.belza.cz , konkrétně z http://www.belza.cz/simple/pisk.htm .

Akustická zkoušečka umožňuje odhalit vadné součástky. Podle výšky tónu snadno rozeznáte zkrat, rezistory s malým (řádu kΩ), větším (řádu 10 až 100 kΩ) a velkým (MΩ) odporem, přechod p-n a elektrolytický kondenzátor s kapacitou větší než 10 µF. Tón je při zkratu nejvyšší a se zvětšujícím se odporem mezi měřicími hroty se snižuje. Při odporech nad 1 MΩ se ozývá jen klapání. Výhodou je též velmi malý odběr proudu, pokud k měřicím hrotům není nic připojeno. Baterie vydrží několik let i případě, že zkoušečku zapomenete čas od času několik dní zapnutou.

Popis zapojení

První verze přístroje je na následujícím obrázku. Základem přístroje je oscilátor z hradel CMOS, jehož kmitočet je určen odporem zapojeným mezi měřicími hroty. Zatímco při jedné polaritě signálu se obvod uzavírá přes diodu D1, ve druhé přes D2 a vnější obvod. Odpor rezistoru R2 určuje zároveň nejvyšší tón při zkratovaných měřicích hrotech. Signál z oscilátoru je přiveden pře R3 na emitorový sledovač a sluchátko nebo malý reproduktor.

pisk1sch

Akustická zkoušečka – starší verze

Na dalším obrázku je novější verze zkoušečky. Obvod z řady 4000 jsem nahradil obvodem z řady 74HC a telefonní sluchátko piezoelektrickým měničem. Tím se zmenšil odběr proudu při zkratovaných hrotech a zlepšila funkce při téměř vybitých bateriích. Na základě praktických zkušeností s opravami monitorů a síťových spínaných zdrojů doporučuji umístit IO a diody do objímky. Asi 2x se mi podařilo „změřit“ kondenzátor nabitý na 300 V, což pokaždé skončilo výměnou všech polovodičových prvků, jednou dokonce velmi efektním dýmem linoucím se z krabičky… V případě objímek opravíte zkoušečku za minutu a za cenu přibližně dvou pojistek. Z důvodu spolehlivosti byla také dioda D2 zapojena před rezistor R2. Zkoušečka pak na měřicích hrotech vydrží bez poškození malá napětí obou polarit.

pisk2sch

Akustická zkoušečka – druhá verze

Následuje deska s plošnými spoji a pak ještě návrh desky s jiným rozmístěním součástek. Pod IO a diody použijte 20pinovou objímku. Ve 4 krajních kontaktech zleva budou diody, pak bude 1 pár volný a pak až do pravého kraje IO. Toto uspořádání umožní snadno a rychle vyměnit diody a IO, pokud náhodou „změříme“ třeba elektrolytický kondenzátor nabitý na velké napětí. Deska je navžena tak, aby bylo možné použít k indikaci jak piezoelektrický měnič, tak malý reproduktor nebo sluchátko. Pro reproduktor osadíme R3 a T1, neosazujeme PE.

pisk-pcb

Deska s plošnými spoji zkoušečky.

pisk-pok

Rozmístění součástek zkoušečky

pisk-alt

Jiný návrh desky

Rozpiska součástek pro zkoušečku novější verze:

R1

1 MΩ

R2

1 kΩ

C1

220 nF

C2

470 pF

C3

10 µF

IO

74HC04

D1, D2

1N4148

PE

Piezoelektrický měnič KPE-112

S

spínač P-B144 nebo podobný