Detektor přiblížení (dotyku)

Bezkontaktní „tlačítko“, které se aktivuje jen přiblížením ruky nebo dotykem na nevodivou plochu, pod níž je ukrytá elektroda, si můžeme postavit s několika málo součástkami.

Zapojení podle následujícího obrázku nevyniká citlivostí a určitě jej neuplatníte jako detektor přiblížení na vzdálenost řádově centimetrů, ale jako detektor dotyku přes tenčí plexisklo, sklo nebo fólii funguje dobře.

det_dotykZapojení má čtyři jasně oddělené části, které se dají oživovat postupně. Vlevo ve žlutém bloku je oscilátor složený ze dvou CMOS invertorů typu 4049. Kondenzátor zpětné vazby je složený ze dvou sériově spojených kapacitních trimrů a mezi nimi je připojená „anténa“, dotyková plocha o rozměru asi 10×10 cm. Tvar ani rozměr plochy není kritický, vyrobena může být stejně dobře z plechu jako třeba z vodivé alobalové fólie nebo vyleptaným obrazcem na desce s plošným spojem. Obvod samozřejmě nereaguje jen na ruku (tělo), ale na jakýkoli větší vodivý předmět.

Na nastavení ocilátoru záleží funkce detektoru. S definitevně umístěnou snímací plochou musíme najít takovou polohu trimrů, aby bez přiblížení (ruky) oscilátor spolehlivě kmital a naopak po přiblížení ruky (blízkém doteku přes izolant, nikoli vodivém) spolehlivě kmity vysadily.

V dalším nevybarveném bloku je detektor kmitů navázaný přes kondenzátor 680 pF. Když oscilátor kmitá, je za dvoucestným usměrňovačem s diodami na kondenzátoru 100 n relativně velké napětí (>6V), když nekmitá, je tam téměř nulové napětí. Rezistor 100 k urychluje přechod z vysoké do nízké úrovně.

Následující hradlo (invertor) vytvaruje přechody mezi zapnutým a vypnutým stavem a současně otáčí úrovně, aby na výstupu byla vysoká úroveň při přiblížení ruky.

Poslední blok je velmi jednoduchý výkonový stupeň zde reprezentovaný jedním tranzistorem ve spínacím režimu.

Pokud by měl být výstup navázán na mikrokontrolér, je nejjednodušší ponechat tranzistor v zapojení a příslušný vstup mikrokontroléru nastavit do režimu „pull up“. Pozor, mikrokontrolér nelze přímo spojit s výstupem tvarovacího invertoru ani jej připojit na výstup z detektoru, tam jsou úrovně napětí až 9 V, což by vstup mikrokontroléru na 5 V nevydržel (při 3,3 V napájecího napětí tím spíše).