Soutěž Talenty pro firmy zná své vítěze

Hospodářská komora ČR a Střední podnikatelský stav zorganizovali 1. celorepublikové kolo odborné soutěže TALENTY PRO FIRMY – „T-PROFI“ za účasti prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, viceprezidenta Romana Pommera i ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Odborná soutěž určená žákům a studentům ZŠ a SŠ, kteří za přítomnosti odborníků z firem plnili zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice, má své vítěze. Staly se jimi smíšené soutěžní týmy z Královéhradeckého (1. místo), Jihočeského (2. místo) a Jihomoravského kraje (3. místo). Soutěžního klání se účastnilo celkem 84 žáků základních a středních škol, 14 zástupců firem i 28 zástupců pedagogického doprovodu a představitelé všech krajských hospodářských komor v ČR.

Soutěžící měli za úkol postavit ze stavebnice Merkur, doplněné o mnoho speciálních dílů (krokové motory, šroubové posuvy, modelářská serva a senzor, rozlišující černou a bílou barvu) stroj, který dokáže vyjmout ze zásobníku hrací kámen ze hry dáma, otisknout na něj razítko s logem soutěže a roztřídit kameny na černé a bílé. Protože čas na sestavení byl poměrně krátký (3 hodiny), nepředpokládal se automatický provoz, ale dopravníkový pás a razítkovací mechanismus byly sice poháněny krokovými motory, ale ovládány ručně. Pouze systém rozlišení černá – bílá byl automatický, ale byl připojen na modul s mikrokontrolérem PICAXE, v němž byl předem nahrán obslužný program.

Podrobnosti o těchto elektronických zařízeních se dozvite v některém z budoucích článků na Robodoupěti.

OBR_19

Mimořádnou pozornost vzbudila chemická show IQLANDIE

O tom, jak to všechno dopadlo, se dozvíte z tiskové zprávy, kterou vydal hlavní pořadatel soutěže, Hospodářská komora České republiky.