Zkoušeč operačních zesilovačů

Základní funkci běžných typů operačních zesilovačů můžeme vyzkoušet přípravkem podle následujícího zapojení.

Zkoušený operační zesilovač (OZ) funguje v tomoto případě jako multivibrátor, takže vyhodnocení správné činnosti je velmi jednoduché, obě LED musí střídavě blikat. Dá se ale poznat víc. Jestliže některá z LED nezhasíná úplně, je výstup OZ poškozený nebo u daného typu nejde napětí výstupu k napájecímu blíž než asi na 1,5 V.
opamptest3

Neinvertující vstup OZ je spojen s výstupem přes odporový dělič, invertující vstup je spojen s výstupem přes integrační článek 1 MΩ 100 μF. Kondenzátor se nabíjí a vybíjí z výstupu OZ, který přechází z kladné do záporné saturace a naopak několikrát za sekundu.

Tester je napájen symetrickým napětím ze dvou 9 V baterií, odběr proudu je do 10 mA. Napájení se zapíná dvoupólovým spínačem a v okamžiku připojování zkoušeného OZ musí být napájení vždy vypnuto!

Konstrukci přípravku komplikuje to, že OZ se dělají v různých typech pouzder  obsahujících 1, 2 nebo 4 systémy OZ, takže buď musíme přípravek přizpůsobit konkrétnímu typu a zapojení k dané objímce vyrobit až čtyřikrát, nebo vyvedeme z přípravku připojení na OZ v podobě kablíků zakončených například vidlicemi do kontaktního pole a OZ zkoušíme v něm. Je-li v jednom pouzdře víc systémů OZ, zkoušíme jeden po druhém.

Tento jednoduchý přípravek zkouší pouze základní funkci OZ, nepozná například snížení vstupního odporu vstupů. Nelze jím zkoušet třeba Nortonovy zesilovače nebo speciální OZ pro vysoké kmitočty, které mají nižší napájecí napětí.