Konstrukční profily z lehkých kovů (1)

Tyto profily jsou používány při stavbě strojů, zařízení a také speciálního nábytku už více než 40 let. Mají jeden shodný konstrukční prvek – drážku, do níž je možno zasouvat spojovací prvky a průchozí otvor, do nějž je možno z čela vyřezat závit. Tyto profily jsou neocenitelným pomocníkem při stavbě malých strojů, přístrojů a zařízení. Teprve v poslední době (pravděpodobně díky velkému rozšíření amatérských konstrukcí 3D tiskáren) se ale tyto profily dostaly do širšího povědomí amatérských konstruktérů.

A nejen to – začaly se nyní vyrábět i v rozměrech, které jsou pro amatérské konstrukce vhodné.

Profily MakerBeam, MakerbeamXL a OpenBeam

MakerBeam (10×10 mm)

makerbeam_je určen pro stavbu těch nejmenších přístrojů a strojů, případně jako pomocný prvek ve větších kostrukcích.

Drážka profilu je tak malá, že ke spojování se sice používají šrouby se závitem M3, ale se speciální čtverhannou nebo obdélníkovou hlavou, která do drážky těsně zapadne a její tvar zabrání otáčení šroubu při utahování matice. Existují také speciální matice frézované z oceli, které svým tvarem odpovídají drážce, ale jsou poměrně drahé, takže je vhodné je používat jen v místech, kde jsou nenahraditelné.

K profilům je k dispozici mnoho originálního příslušenství a další příslušenství je navrženo a vyráběno přímo v České republice. Rozměry tohoto profilu ho přímo předurčují jako rozšíření konstrukční stavebnice Merkur, v níž odstraní dávný velký problém všech stavebnic tohoto typu – nedostatečnou tuhost dlouhých nosníků.

Profil MakerBeam se dodává v přírodní stříbrné barvě nebo černě eloxovaný v délkách až 1,5 m.

Makerbeam XL (15×15 mm)

makerbeam_xlNovinka podzimu 2016. Jeho pevnost – zvláště pak pevnost v krutu – je výrazně větší, než profilů Makerbeam. Do drážek tohoto profilu je již možno zasunout buď standardní matici M3, nebo šestihrannou hlavu šroubu M3. Příslušenství k těmto profilům je shodné s příslušenstvím profilů OpenBeam (viz níže).

Tento profil je kompatibilní s profily, které používá stavebnice Fischertechnik.

Dodává se prozatím jen černě eloxovaný.

makerbeamxlOpenbeam (15×15 mm)

openbeamPevnost v krutu je nepatrně menší, než u profilů MakerBeam XL, což je dáno jeho menším průřezem. Menší pevnost je ale vyvážena menší vahou profilu.

Do drážek tohoto profilu je možno zasunout – stejně jako u profilu OpenBeam XL – buď standardní matici M3, nebo šestihrannou hlavu šroubu M3.

K profilům je k dispozici mnoho originálního příslušenství a další příslušenství navrhuje a vyrábí Hobbyrobot.

I tyto profily je možno díky velikosti spojovacích šroubů snadno spojovat s díly stavebnice Merkur.

Dodává se v přírodní stříbrné barvě a černě eloxovaný.

Kombinace profilů s jinými mechanickými součástmi.

Profily MakerBeam, MakerBeam XL a Openbeam je též možno kombinovat s různými součástmi ze sortimentu firmy MPjet, jako jsou třeba kulové klouby, táhla, vidlice, ložiska a upevňovací konzoly. Na obrázcích jsou detaily prototypu malého manipulátoru, sestaveného z profilů OpenBeam, konzol vidlic a kulových kloubů ze sotimentu firmy MPjet.

Ale k tomu se ještě vrátíme v následujících pokračováních.

Veškeré výše zmíněné součásti je možno koupit zde, případně se s nimi seznámit na některém z Malostranských Robodoupat.