BBC micro:bit přichází

BBC micro:bit je mikropočítač orientovaný především na školní mládež ve věku 11 až 12 let, který vznikl v britském univerzitním prostředí jako platforma, umožňující školákům základní seznámení s touto technikou. Předpokládá se, že v budoucnu se micro:bit stane díky své promyšlené konstrukci a masivní podpoře ze strany velkých firem standardem technické výuky v dané oblasti a probudí v mladých lidech znovu zájem o techniku.

Po doplnění vnějšími obvody může micro:bit měřit fyzikální veličiny, sbírat data nebo ovládat rozličné akční členy (elektromotorky, serva atd.) a je tedy velmi vhodným prvkem pro zapojení do internetu věcí (IoT).

Ačkoliv micro:bit byl plánován jako jistá forma výukové „hračky“, zdá se, že jeho koncepce ho umoží používat i při studiu na středních a vysokých školách.

Hardware

Micro:bit je založen na obvodu SoC (system on a chip) firmy Nordic nRF51822[1] s 32‑bitovým procesorovým jádrem ARM Cortex‑M0 a komunikačním rozhraním Bluetooth. Toto rozhraní umožňuje snadnou spolupráci s tablety nebo chytrými (smart) mobilními telefony.

S nadřízeným počítačem micro:bit komunikuje prostřednictvím rozhraní USB. Pro propojení desky s vnějším prostředním je určen zlacený přímý konektor, na který jsou vyvedeny všechny dostupné vstupní a výstupní signály a komunikační rozhraní.

K dispozici je i 10-ti bitový A/D převodník (ADC), pomocí nějž je možno např. při fyzikálním pokusu měřit napětí. Naměřené hodnoty je pak možno přenést do PC, kde se pro zobrazení využije některý terminálový program.

Na desce micro:bit je umístěna matice 5 x 5 červených LED, na níž lze zobrazovat jednoduché obrázky, ikony nebo znaky, dvě uživatelsky programovatelná tlačítka, senzor zrychlení (akcelerometr) a senzor magnetického pole (kompas). Na desce je umístěno také pro začátečníky velmi důležité tlačítko RESET, které umožní při zbloudění nepovedeného programu uvést jediným stiskem micro:bit do výchozího stavu.

Toto vybavení umožňuje micro:bit přímo používat jako tzv. nositelnou („wearable“) elektroniku nebo vytvářet zábavné hračky a hříčky bez nutnosti připojovaní dalších zařízení.

Nutno ještě podotknout, že micro:bit je otevřená platforma, k dispozici je tedy kompletní výrobní i programátorská dokumentace, takže konstruktérské fantazii nejsou kladeny žádné zbytečné překážky.

Software

BBC micro:bit je primárně orientován na školní mládež, takže s grafickým programovacím jazykem, běžícím online na webových stránkách lze vytvořit funkční program už v první vyučovací hodině. Použití grafického programování vychází z předpokladu, že mládež běžně používá mobilní telefony a tablety s grafickým rozhraním a proto se bude rychle orientovat i v použití grafického editoru a pro vytvoření prvního vlastního programu nebude muset vynakládat velké úsilí.

V JavaScript Blocks Editoru (PXT) se programuje pouhým přesouváním grafických bloků do pracovního pole právě tvořeného vlastního programu a případným nastavením jejich parametrů. Součástí programovacího prostředí je i simulátor, který na levé straně pracovního pole znázorňuje chování právě tvořeného programu.

Výsledný (přeložený) program se kliknutím na tlačítko download stáhne z webové stránky ve formátu .HEX ( xxx.HEX ) a nakopíruje do paměti micro:bitu, připojeného k PC přes rozhraní USB stejným způsobem, jako se kopíruje soubor do přenosného flash disku.

K dispozici jsou však i vyšší programovací jazyky Micropython a C++ pod on line IDE mbed. Pokud chcete propojit micro:bit s Androidem, můžete zkusit aplikaci Bluetooth Device Control od českého studia Codetory.

V ČR se šíření platformy BBC micro.bit věnuje nadace micro:la.

V tomto kamenném obchodě je micro:bit v prodeji, taktéž je tam možno koupit i příslušenství (motorový driver) a (konektor).


[1] Obvod SoC nRF51822 obsahuje 256 kB paměti Flash a 16 kB paměti SRAM.