Arduino Day / Arduino den 2018 @ MFF UK

For English, press two

Od roku 2016 pořádáme Arduino Day jako součást celosvětových aktivit Arduino. Pro letošek byl určen termín 12. května a Arduino Den uspořádáme opět na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Pořadateli jsou MFF UK, Spolek Robonika a Hobbyrobot.

Program a detaily viz níže…

Arduino Day je „narozeninová oslava“ platformy Arduino. Náš program v Praze bude zahrnovat více paralelních aktivit – přednášky, workshopy, dema a také bude možné předvést vlastní práci („show-and-tell“). Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Není třeba se orientovat jen na Arduino, ale je možno předvést i příbuzné platformy (Micro:bit, Raspberry Pi, Beaglebone atd…). Také nemusíte předvádět jen roboty, ale cokoli s použitím Arduina a podobných modulů. Pro veřejnost bude akce volně přístupná.

Budeme rádi, pokud se akce zúčastníte aktivně, ať už přednáškou nebo předvedením své tvorby, ale budeme vděčni i za jakékoli podněty týkající se obsahu akce.

Datum a místo konání:

12.5.2018 10-17h
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
vstup volný

Program:

začátek: 10:00

PŘEDNÁŠKY

(Program se může změnit podle aktuální situace)

10:00 Úvod a představení platformy Arduino – „Arduino snadno a rychle“

Arduino se v poslední době stalo snad nejrozšířenější malou platformou pro nejrůznější projekty v elektronice. Na přednášce stručně předvedeme, co to je, a jak s Arduinem snadno začít.

10:40 Platformy podobné Arduinu: Picaxe, Micro:bit

Kromě Arduina jsou snadno dustupné i různé jiné elektronické moduly. Ukážeme si některé z nich a možná zjistíte, že se vám hodí lépe.

11:00 Arduino ve výuce s časopisem e-Mole

Naším hlavním cílem je ukázat, že digitální technologie nejsou nám učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku našich oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním. Na rozdíl od různých školicích akcí a konferencí vidíme v časopisu příležitost přinést zajímavé nápady a ukázky z výuky většímu množství učitelů.
V přednášce seznámíme posluchače s našimi DIY projekty založenými na Arduinu – 3D tisk a robotická konstrukční stavebnice, školní měřicí systém z Arduina, …

12:00 Charlieplexing v teorii i praxi

„Charlieplexing“ je způsob, jak s málo piny připojit hodně zobrazovačů. Na přednášce si ukážeme možnosti využití charlieplexingu pro zobrazování jednoduchých informací.

13:00 Multitasking na Arduinu

Víte, jak to udělat aby vaše Arduino zvládalo víc úkolů najednou? Víte co pro vás vlastně dělá operační systém na „velkém“ počítači? Co je kooperativní a preemptivní multitasking? Co je asynchronní programování? Co je programování řízené událostmi? Co stavový automat? Co je koprogram? Co je aktivní čekání? A čemu se vyhnout a nepřijít o rozum – https://i.imgflip.com/28lleu.jpg? Otázky, samé otázky…
Všechno vám určitě říct nestihneme, ale zkusíme vás nasměrovat tak, abyste dokázali ze svého Arduina vymáčknout co nejvíc. Nebudou chybět ani ukázky problémů, na které je i delay krátký.

14:00 Arduino pro řízení domu nebo továrny

Často se dočteme, že Arduinem, nebo Raspberry Pi nelze spolehlivě a trvale řídit dům, kotelna, nebo automatická linka. Je to skutečně tak? Je Arduino jen hračka, jak tvrdí neználci? Uvidíte…
Potřebujete na to jen dobré „destičky“ abyste mohli bezpečně spínat spotřebiče, snímat různé stavy, měřit teploty atd. Udělali jsme tyto destičky za Vás a Vy si je jen sestavte podle potřeby. K nim jen napojte čidla, LED pásky, datové linky, hlavice od topení… a můžete měřit, řídit, sledovat, automaticky evidovat… jak je libo. A bez pájení!

14:20 XOD — A visual way to program Arduino (anglicky)

XOD is a free open-source Arduino IDE alternative for even quicker prototyping. Those who don’t feel comfortable with the official C++ will learn a new way to program visually, with nodes. You might think XOD is similar to Scratch, but it is not. It is based on functional and reactive programming concepts, and thus arguably more flexible and extensible.
XOD will be interesting to makers and STEM teachers.

15:00 Snap4Arduino and Scratch in schools (anglicky)

There are many strategies for introducing physical computing in schools: Lego WeDo and Mindstorms; the BBC Micro:bit and its German cousin, the Calliope Mini; the Makey-Makey. This talk in English will review how Snap4Arduino is used to teach key computing skills using a block-based environment.

15:30 Jak na knihovny pro Arduino, cizí i vaše vlastní

Na přednášce se můžete dozvědět, jak v projektech Arduino správně používat cizí knihovny a jak vytvářet vlastní knihovny tak, aby byly použitelné i jindy, než zrovna v tom jednom projektu, kde se vám je povedlo nějak vyladit.

WORKSHOPY

Přihlašování na workshopy je pomocí formuláře v Google. Na místě nebudete mít jistotu, že se na Vás ještě dostane.

11:00 – 13:00 Micro:bit pro úplné začátečníky

– Lehký úvod do programování v prostředí JavaScript Blocks Editor
– Jednoduché obvody (LED, rezistory, …)
– Teorie analogový vs. digitální signál, projekt ve dvojici – Telegram, projekt ve skupině – Světlušky
Přineste si pokud možno vlastní notebook (počítačů k zapůjčení máme málo), nic jiného není potřeba.

13:00 – 15:00 První krůčky s robotem řízeným Arduinem (pro středně pokročilé)

Pro ty, kdo už s Arduinem něco dělali, ale s robotem ještě ne. Naučíte se programovat malého robota – ovládat jeho jízdu, číst senzory, rozhodovat, co má dělat…
Vlastní notebook s funkční instalací Arduino IDE nutný (roboty zapůjčíme).

DEMO

10:00 – 17:00 Průběžně po celý den + konkrétní předvedení (podle abecedy):

Projekty Smíchovské SPŠ

Připojování elektroniky k Micro:bitu

Různá Arduina – výstavka s komentářem

Továrna na stole

SHOW AND TELL

Po celý den u stánků (podle abecedy):

Arduino pro řízení domu nebo továrny

Plastic Aliens and Virtual Pets

Předváděcí stánek Rasel + možnost nákupu novinek

Ukázky tvorby ze Strahovské bastlírny

Plus vše, co kdo přinesete …

DISKUSE

KONZULTACE

V průběhu celého dne je možno na místě konzultovat s těmi, kdo mají velké zkušenosti s podobnými platformami, což je příležitost například pro učitele IT (i jiných oborů), kteří by chtěli tyto moduly použít ve výuce a nejsou si jisti, jak na to, nebo je již používají a potřebují některá témata prokonzultovat. Není nutné se omezovat jen na Arduino nebo micro:bit – lektoři, přednášející i další účastníci mají velké zkušenosti s řadou různých jiných architektur.

oficiální konec: 17:00 (následně můžete diskutovat kdekoli a jakkoli dlouho 😉 )

Tento program je předběžný a budeme jej aktualizovat. Pro představu si prohlédněte loňský.

Další kontakty: Zde ve fóru, nebo email: hobbyrobot@email.cz nebo david.obdrzalek@mff.cuni.cz.

Arduino Day 2018


Since 2016, we organize the Arduino Day as part of the international celebrations. This year, the Arduino Day will be held on May, 12 and we will run it here at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague again.

Organizers: Charles University, Robonika, Hobbyrobot.

Our program will contain more activities, run in parallel – lectures, workshops, demos and also your own work – „show-and-tell“. The event is for beginners as well as for advanced users. You do not have to stick only to Arduino, it is possible to present (and learn about) other platforms too (Micro:bit, Raspberry Pi, Beaglebone atd…). Also, you can show any project type, not only robots. The event is free open for public.

We will welcome you to participate actively, either by a speech, organising a workshop or presenting your own work. Please tell us via Google Forms (the form is in Czech but we welcome English speakers too).

Although the event will be mostly busy with locals, we still welcome foreign guests. Also, nearly everyone speaks English here around so don’t be afraid about the language.

Date and place:

May 12, 2018 10am-5pm
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
entrance free

Preliminary programme:

Please see above for more detailed version in Czech
official opening: 10am
LECTURES / PRESENTATIONS
SHOW AND TELL
WORKSHOPS
DEMOS
DISCUSSION / PANEL
ASK THE ARDUINO EXPERT
official end: 5pm

(but afterwards, you can discuss & show for however long and wherever you like 😉 )

Contacts: Here in the forum, by email: hobbyrobot@email.cz or david.obdrzalek@mff.cuni.cz.