.lst, .hex a .eep v Arduino IDE

Arduino IDE před uživatelem překlad kódu skrývá. Pokud potřebujete „listing file“ .lst a výsledné binární soubory .hex a .eep, můžete je získat vhodným nastavením prostředí.

1. Stáhněte si balíček arduino-lsthexeep.zip, který obsahuje soubory dumper.bat a platform.local.txt.
2. Soubor dumper.bat dejte tam, kde máte svoje Arduino programy (podle Vašeho nastavení v menu Soubor / Nastavení, položka „Umístění projektů“, u mě například D:\DEV\prog\Arduino\sketches\).
3. Tuto cestu nastavte v prvním řádku souboru platform.local.txt, který pak uložte do adresáře, kde máte platform.txt (podle instalace, obvykle C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\).

Při kompilaci se pak soubory .lst, .hex a .eep zkopírují do adresáře, kde máte zdrojový .ino soubor.

Jak zamezit tomu, aby se vám nastavení při příští aktualizaci Arduino IDE zapomnělo, popisuji ve článku Vlastní doplňky a změny do Arduina.