Hardwarářské poznámky k jednomu Arduino projektu

Na předchozí příspěvek, týkající se programu k projektu připojení klávesnice 4×4 pomocí jediného pinu, se s reakcí ozval jeden ze čtenářů; jemu se zase nelíbilo zapojení. Takže teď máme ten projekt pokrytý v obou směrech – děkujeme!
(a při podrobnějším čtení projektu na Instructables jsem navíc zjistil, že i dokumentace kulhá)

Pavel Simik napsal:
Jen k diskuzi o úsporné klávesnici 4×4 s využitím AD převodníku: autor hw návrhu má chybně nastaveny hodnoty odporů, takže se mu překrývají hodnoty z 1. a 2. řádku. Také počet odporů je zbytečně vysoký, přemístěním do horní napájecí větve je možné odpory vícenásobně využít a snížit tak jejich počet z 21 na 7. Viz přiložené snímky sešitů excelu s grafy a upravené schema klávesnice.

Když jsem se teď chvíli zamýšlel nad původním zapojením, tak jsem najednou zjistil, že hodnoty odporů nesedí s hodnotami uvedenými v programu (to číslo získané z AD převodníku), a pak jsem ještě navíc zjistil, že čísla uvedená v programu jsou jiná, než čísla uvedená na screenshotu (kde ke všemu ještě chybí klávesy 0, 2 a 5), a na závěr, že osazené zapojení má podle fotky jiné hodnoty odporů, než je uvedeno ve schematu (takže není divu, že mu na videu naskakují jiná čísla, než co mačká za klávesy – podle použitých odporů se mu tam některé hodnoty opakují).

Hodnoty odpozorované podle reálně sestaveného zapojení

Mám silný dojem, že to je podobné s řadou projektů s Arduinem i řadou projektů na Instructables (čest výjimkám!), přičemž kombinace Arduino projekt na Instructables je asi už úplně smrtící – tak, jako v tomto případě: nápad hezký, ale špatně navržený hardware, špatně osazené, špatně napsaný program a špatně napsaná dokumentace.