Polročné skúsenosti s konštrukčnou stavebnicou Totem

V redakcii pri príprave technologických videí často potrebujeme rôzne konštrukcie prípravky a stojany. Už pol roka na tento účel využívame stavebnicu Totem Maker Kit

V prípade mechanických stavebníc je lepšie raz vidieť, ako dvakrát čítať, takže predstavíme naše konštrukcie vo videu:

Základná súprava Totem Maker Kit obsahuje mechanické diely, kovové spojovacie časti a prípravok na ich rezanie.

Stavebnica obsahuje:

  • Plastové nosníky s profilom „H“ a rozmermi 400 × 10 × H0 mm .
  • kovové nosníky 200 mm
  • plastové dosky s otvormi  10 x 10 cm.
  • Spojovacie konzoly – 18 typov.
  • Skrutky a matice.

Spojovací materiál

Súprava Totem XL Maker obsahuje  jednu veľkosť nosníkov a dosiek a pomocou špeciálnych nástrojov sa tieto nosníky a dosky dajú rezať. Na rezanie nosníkov sa používa pílka a špeciálny zverák. Ten umožňuje presné polohovanie plastových a kovových nosníkov vzhľadom k okrúhlym otvorom ku ktorým sa upevňujú spojovacie konzoly. V strede zveráka sú dve dvojice kovových valčekov slúžiace na presné vedenie pílového listu do rezu. Súčasťou zveráka je aj meracie pravítko. Nosníky sa dajú rezať len pod uhlom 90°.

Na rezanie plastových dosiek s otvormi sa používa klasický rezací nôž, ktorý je súčasťou stavebnice. Nôž je vedený pomocou prípravku z priehľadného plastu. Prípravok sa k doske upevní pomocou výstupkov, ktoré zapadnú do otvorov v doske. Rezať môžete pod uhlom 90 aj 45°

prípravok na testovanie stabilizácie obrazu v smartfónoch.

Stavebnica Totem Micro Lab obsahuje nosníky už narezané na potrebné rozmery a všetky spojovacie prvky. Súčasťou je podrobne vypracovaný prehľadný návod, z ktorého sa naučíte veľa konštrukčných princípov, hlavne čo sa týka horného panelu, ktorý je sklonený pod uhlom 45°. Zostavenie stavebnice trvá 30 – 45 minút. Vznikol prípravok pomocou ktorého je možné testovať elektronické obvody pripojené k Arduinu. Pomocou prepínača môžete prepínať vstupno-výstupné obvody na 3.3 V, alebo 5 V logiku. Na doske je aj LED dióda pripojená na port D13.

Univerzálny prípravok s prepojovacím poľom, na obrázku sú na ňom dosky s mikrokontrolérmi Picaxe. Prípravok je postavený podľa návodu k Totem MicroLab, len má trojnásobnú šírku.

Vľavo široký stojan na pokusy s mikrokontrolérmi, vpravo Totem Micro Lab

Na rozdiel od Arduina, má TotemDuino vylepšené napájacie obvody. Môžete ho napájať z USB,a lebo cez konektor z externého zdroja, ktorý môže mať napätie až 30 V. Menič na doske s obvodom MC33063 je schopný dodať prúd až 1,5 A, takže z dosky môžete napájať aj externé obvody s väčším prúdovým odberom.

Prípravok sa ukázal byť oveľa užitočnejší, ako som predpokladal. Jednak pre mechanické prepojenie klonu Arduina s prepojovacom poľom, ale hlavne kvôli zošikmenému panelu, ktorý je jednak praktický a ergonomický hlavne pri nakrúcaní videí do seriálu IoT prakticky. Preto som sa rozhodol postaviť podobný prípravok, podľa návodu k stavebnici Totem Mini Lab. Keďže už mám MicroLab, ďalší prípravok s Arduinom s rozširujúcou doskou elektroniky obsahujúcou displeje som nepotreboval, preto som z univerzálnej stavebnice Totem Maker Kit XL postavil stojan rovnaký ako má Totem Mini Lab.

Na hodný šikmý panel stojanu som prilepil dva širšie prepojovacie polia. Hornú tretinu stojanu s plastovou doskou s otvormi som nechal voľnú, na ňu upevním mikrokontrolérovú dosku akú budem pre daný prototyp potrebovať. Na obrázku je univerzálna doska

Stojan na zobrazovací HMI panel k PLC riadiacej jednotke Siemens Simatic S7-1200

 

Stojan pre dotykový displej k mikropočítačovej doske Raspberry Pi

 

Pohľad zozadu

Ak to zosumarizujem, stavebnica Totem sa mimoriadne osvedčila svojou univerzálnosťou pri rôznych konštrukciách.