Krokové motory IV

Napájení krokových motorů

Celý článek »

Arduino krokohrátky 5

Obousměrné řízení miniaturního unipolárního krokového motoru 28BYJ-48 stejnosměrným napětím nebo potenciometrem.

Celý článek »

KROKOVÉ MOTORY II

Používané názvosloví

Celý článek »

Nové díly pro stavebnici Totem 3

Tentokrát obloukové díly.

Celý článek »

Prípravky na testovanie a simulovanie vstupov a výstupov

Po uverejnení niekoľkých dielov o programovaní riadiacich jednotiek PLC pre priemyselnú automatizáciu aj pre inteligentné budovy, v ktorých sme použili rôzne prípravky, pomocou ktorých sme simulovali digitálne aj analógové vstupy a výstupy sme dostali niekoľko mailov, aby sme ukázali ako sa tieto prípravky dajú zhotoviť.

Celý článek »

Polročné skúsenosti s konštrukčnou stavebnicou Totem

V redakcii pri príprave technologických videí často potrebujeme rôzne konštrukcie prípravky a stojany. Už pol roka na tento účel využívame stavebnicu Totem Maker Kit

Celý článek »

Lineární vedení ze stavebnice Totem

Lineární vedení se hodí v mnoha pokročilejších konstrukcích.

Celý článek »