Hliníkové konstrukční profily

makerbeam-kits_550px

konstrukce

Pulzně-šířková modulace

Pulzně šířková modulace (PWM) je jedním z bezeztrátových způsobů řízení výkonu, dodaného do elektrické zátěže, běžně se používá k regulaci velikosti protékajícího elektrického proudu a proto je výhodná pro změnu rychlosti otáčení stejnosměrných motorů nebo k řízení jasu světelných zdrojů.

Celý článek »

konstrukce

Tvarovač signálu

O tom, že je třeba před dalším zpracováním ošetřit signál z mechanického kontaktu (spínače) asi není nutno diskutovat. Ale ošetření výstup digitálních senzorů nebo komparátorů se často podceňuje.

Celý článek »

ZZ

Dvě sirény

Jednoduchá letní zapojení pro začátečníky, používající nesmrtelný obvod 555.

Celý článek »

ZZ

Ochrana výkonového tranzistoru proti zkratu

Ke spínání zátěže, která přesahuje možnosti logických obvodů a mikrokontrolérů – jak proudově, tak i napěťově – se nejčastěji používá výkonový tranzistor s vodivostí NPN. Zapojení je jednoduché, ovšem pokud dojde na spínané zátěži ke zkratu, tranzistor se zničí.

Celý článek »