Arduino Day 2018 @ MFF UK

For English, press two

Aktualizace 26.3. POZOR ZMĚNA Arduino den 2018 bude 12. KVĚTNA.
V původně plánovaném termínu 7.4. bude místo toho sobotní Robodoupě, stejně neobyčejné jako jindy.

Od roku 2016 pořádáme Arduino Day jako součást celosvětových aktivit Arduino. Pro letošek jsme zvolili termín 7. dubna byl určen termín 12. května a Arduino Den uspořádáme opět na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Pořadateli jsou MFF UK, Spolek Robonika a Hobbyrobot.

Program a detaily viz níže…

Arduino Day je „narozeninová oslava“ platformy Arduino. Náš program v Praze bude zahrnovat více paralelních aktivit – přednášky, workshopy, dema a také bude možné předvést vlastní práci („show-and-tell“). Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Není třeba se orientovat jen na Arduino, ale je možno předvést i příbuzné platformy (Micro:bit, Raspberry Pi, Beaglebone atd…). Také nemusíte předvádět jen roboty, ale cokoli s použitím Arduina a podobných modulů. Pro veřejnost bude akce volně přístupná.

Budeme rádi, pokud se akce zúčastníte aktivně, ať už přednáškou nebo předvedením své tvorby, ale budeme vděčni i za jakékoli podněty týkající se obsahu akce.

Přesný program zveřejníme zde na této stránce později; vlastní nabídky aktivit do programu prosím pošlete pomocí Google Forms.

Datum a místo konání:

7.4.2018 12.5.2018 10-17h
(nový termín centrálně určilo arduino.cc ve svém blogu až dlouho poté, co jsme po jejich ne-aktivitě vše domluvili na dobu obvyklou v minulých letech )
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
vstup volný

Předběžný program:

začátek: 10:00
PŘEDNÁŠKY
SHOW AND TELL
WORKSHOPY
DEMO
DISKUSE
KONZULTACE
oficiální konec: 17:00 (následně můžete diskutovat kdekoli a jakkoli dlouho 😉 )

Tento program je předběžný a budeme jej aktualizovat. Pro představu si prohlédněte loňský.

Další kontakty: Zde ve fóru, nebo email: hobbyrobot@email.cz nebo david.obdrzalek@mff.cuni.cz.

Arduino Day 2018


Since 2016. we organize the Arduino Day as part of the international celebrations. This year, the Arduino Day will be held on April, 7 May, 12 and we will run it here at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague again.

Organizers: Charles University, Robonika, Hobbyrobot.

Our program will contain more activities, run in parallel – lectures, workshops, demos and also your own work – „show-and-tell“. The event is for beginners as well as for advanced users. You do not have to stick only to Arduino, it is possible to present (and learn about) other platforms too (Micro:bit, Raspberry Pi, Beaglebone atd…). Also, you can show any project type, not only robots. The event is free open for public.

We will welcome you to participate actively, either by a speech, organising a workshop or presenting your own work. Please tell us via Google Forms (the form is in Czech but we welcome English speakers too).

Date and place:

April 7, 2018 May 12, 2018 10am-5pm (sorry for the change, it was announcet at arduino.cc blog only on March 23, late in our preparations)
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
entrance free

Preliminary programme (will be updated):

official opening: 10am
LECTURES / PRESENTATIONS
SHOW AND TELL
WORKSHOPS
DEMOS
DISCUSSION / PANEL
ASK THE ARDUINO EXPERT
official end: 5pm

(but afterwards, you can discuss & show for however long and wherever you like 😉 )

Contacts: Here in the forum, by email: hobbyrobot@email.cz or david.obdrzalek@mff.cuni.cz.