Servomechanismy

Jako akční členy (aktory) jsou v robotice, automatizaci a mechatronice často používány
servomechanismy, které umožňují snadné „ožití“ konstrukce. Podívejme se tedy na ně podrobněji.

Celý článek v PDF »