Stejnosměrné a krokové motory TT motor

Díky dostupné elektronice pro zpětnovazební řízení stejnosměrných motorů se zjednodušuje konstrukce polohově či rychlostně regulovaných stejnosměrných pohonů. Klíčovým článkem regulačního řetězce jsou motory, mechanicky připravené pro montáž inkrementálního enkodéru.

Hongkongská firma TT motor, zavedený výrobce klasických stejnosměrných, krokových i bezkartáčových motorů, dodává pro tento účel motory s osičkou vyvedenou i zadním ložiskovým čelem.

Jako první byly do trvalé nabídky zařazeny převodové motory velikosti GM37, s napájecím napětím 12 V a s převodovými poměry od 36:1 po 393:1. Otáčky výstupního hřídele se bez zatížení pohybují podle převodového poměru v rozmezí od 150 ot/min po 14 ot/min. Točivý moment motoru závisí na převodovém poměru a může dosáhnout až 2 Nm. Výstupní hřídel o průměru 6 mm je uložen v masivním kluzném ložisku a snáší i značné radiální zatížení.

TT motor o rozměrech 37x52mm

Další novinkou v sortimentu jsou krokové motory standardu NEMA17 s hřídelem vyvedeným oběma čely. Tyto motory mohou být užitečným prvkem pro zjednodušení konstrukce různých pohonů, protože na dozadu protažený hřídel je možno snadno upevnit nejen kličku pro ruční polohování ale i enkodér, který umožní provoz motoru v uzavřené smyčce.

Motory jsou dvoufázové, určené pro bipolární buzení proudem 0,8 A na fázi. Statický moment je 0,25 Nm, na jednu otáčku je třeba 200 celokroků.

RNDr. Josef Hanzal

www.ttmotor.cz