Létací roboti quadcoptery

Pozemní mobilní roboty jsou skvělými pomocníky, ale nestačí ve všech situacích. Někdy je potřeba nasadit roboty do vzduchu nebo vody. Ve vodních plochách naší planety je nasazeno víc robotů a automatů, než by se zdálo. Ale v tomto článku se zaměřím na vzdušný prostor a jeho naprosté vládce – quadcoptery.

Robot, jehož hlavním polem působnosti je vzdušný prostor, musí umět dobře manévrovat, udržet pozici, vědět, kde má kolem sebe další kolegy roboty, mapovat prostor a v ideálním případě nosit náklad. Konstrukce quadcoptera tyto podmínky splňuje.

Ve skutečnosti je quadcopter pouze nosný nejčastěji pravoúhlý rovnoramenný kříž, který má na konci každého ramene umístěn pohonný motor. Ve středu nosného kříže je umístěna základní deska, nesoucí výpočetní a řídící elektroniku a napájecí zdroj. Často mají quadcoptery i jednoduchý podvozek ve tvaru dosedacích lyží, podobných těm vrtulníkový.

Současný stav vývoje quadcopterů je pěkně shrnut ve článku na VTM. Další aplikace těchto létacích robotů nalezneme u Googlu pro novou tvorbu map, u nácviku stavby objektů nebo nyní velice populární rojové nasazení. Příklad amatérské konstrukce quadrocopteru naleznete na LetsMakeRobots. Pokud jste majiteli zařízení, vybaveného operačním systémem Android nebo iOS, můžete si pořídit quadcopter ARDrone, ovládaný přímo pomocí tohoto vašeho zařízení. Díly pro konstrukci vlastního robotického quadcopteru můžete snadno vybrat a objednat na eshopech snailinstruments.com a na quadcopters.uk.

Velice povedenou konstrukcí je spojení quadcopteru a hexapoda (šestinohý robot). S touto konstrukcí se můžete seznámit také na webu LetsMakeRobots. Osobně to považuji za naprosto skvělý nápad a značné rozšíření možností quadcopteru.

Další konstrukce naleznete roztroušené po webu; z těch zajímavějších stojí za shlédnutí projekt na HackADay, amatérská konstrukce hexacopteru a nákladní quadcopter z univerzity v Pensylvánii.

Jen mimochodem: hezkou českou variantou slova quadcopter je čtyřtulka