Přechod z PIC na Cortex-M3.

Berte to prosím jen jako výkřik do tmy, ale myslím, že mnohým by to za přečtení stát mohlo. Navíc je to docela stručné :).

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dai0234a/DAI0234A_migrating_from_pic_to_m3.pdf