Robo RAVE

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Inguiry Facilitation Inc. a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2012/2013 II. ročník týmové robotické soutěž Robo RAVE. Název soutěže vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo Roboti jsou velmi přínosní pro vzdělávání).

RoboRAVE International je největší robotická soutěž pořádaná od roku 2001 ve státě Nové Mexiko pro žáky ve věku od 9 – 18 let. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” přináší soutěž ve stylu sportů, která děti sbližuje s akademickými a praktickými pracovními dovednostmi 21. století zpřístupňováním světa vysokých technologií.

Tým tvoří dva až čtyři členové. Každý tým má tři tříminutové pokusy. Výsledné pořadí ve své kategorii je dáno součtem bodů z jednotlivých pokusů.

Soutěž má dvě hlavní kategorie:

  • Doprava míčků do zásobníku (základní i střední škola)
  • Hašení ohně (určeno pro středoškoláky)

V kategorii doprava míčků do zásobníku musejí týmy postavit robota, který sleduje černou čáru a dopravuje pingpongové míčky do krabice na konci čáry.  Na trase, kterou musí robot urazit, jsou buď jedna (pro základní školy) nebo dvě (pro střední školy) křižovatky. Roboti jezdí ze startu ke krabici. Výsledné skóre určuje počet míčků, které robot dopravil do krabice. Tvar hřiště se může letos lišit, ale zveřejněn bude v dostatečném předstihu před soutěží.

Pro týmy ze základních a středních škol se hřiště liší tloušťkou čáry a počtem křižovatek.

  • ZŠ – jedna křižovatka, tloušťka čáry 12,7mm
  • SŠ – dvě křižovatky, tloušťka čáry 6,3mm

V kategorii hašení ohně musejí týmy postavit robota, který na hřišti o velikosti zhruba 2,5 x 5 metrů najde 4 hořící svíčky a libovolným způsobem je uhasí. Jedna svíčka je vždy vidět ze startovní pozice a ostatní tři jsou za zástěnou. Kategorii je určena pro středoškoláky.

Soutěž pořádá asociace AMAVET společně s Inguiry Facilitation Inc. Více informací, pravidla a přihláška do soutěže jsou k dispozici na stránkách AMAVETU (http://amavet.fvtp.cz/?q=node/22).