RoboOrienteering 2012

Úkolem robotů je samostatně projet trať, která je zadána cílovým a kontrolními body. Hodnotí se přesnost dosažení cílového bodu a průjezd jednotlivými kontrolními body trasy v omezeném časovém limitu. Robot si musí sám zvolit cestu a vyhýbat se překážkám.

Domovská stránka soutěže