Roboti na léto

Natáčecí Robokolo a upravený podvozek MOB-02 – to jsou první dvě z připravovaných letošních letních a podzimních novinek z dílny Hobbyrobotu.

Úprava podvozku MOB-02 spočívá především ve změně jeho ocasního ostruhového kola za kolo většího průměru a také v jeho robustnějším uchycení. Díky tomu se ostruhové kolo mnohem lépe odvaluje na nerovném povrchu, podvozek se na terénních nerovnostech nehoupe a jezdí plynuleji. Dlouhé ráhno, trčící kolmo z podvozku, je určeno pro budoucí montáž kompasu CMPS03 nebo sdruženého senzoru Microsoft Kinect.

Na fotografiích je zobrazen prototyp upraveného podvozku MOB-02 s osazenou modulární řídící elektronikou, určenou pro otestování jeho pohybových možností.

Robokolo (GM37W115) je již starší konstrukce, která je prakticky použita v podvozcích MOB-02 a MOB-03. Jedná se vlastně jen o spojení kola z terénního R/C modelu s motorem GM-37 a o připevňovací přírubu k snadnému připojení pohonného kola k podvozku. Díky této koncepci je motor zasunut do kola a není tak namáháno jeho ložisko nadměrnou ohybovou silou a zároveň je motor velmi snadno přístupný – jeho očistění, promazání nebo výměna je otázkou několika minut.

Proto je zřejmé, že se Robokolo jednou muselo dočkat rozšíření o možnost aktivního natáčení. A díky tomu Robokolo získalo nové, značně rozšířené možnosti použití, které nyní mohou sahat od tříkolého podvozku s jedním řízeným a poháněným kolem až po mnohakolové terénní podvozky s velkou manévrovací schopností. Konstrukce takových podvozků je nyní zcela modulární – využívá se hliníkový konstrukční systém Item, doplněný o plechové spojovací a podpůrné díly. Každé z kol může nyní fungovat nezávisle na celku a tak provádět některé činnosti samostatně.

Rychlost otáčení pohonného elektromotoru, stejně jako úhel natočení Robokola je snímán pomocí přesných magnetických enkodérů AS5040 firmy Austria Micro systems AG, které jsou na našem trhu dostupné a pro daný účel více než vyhovující.

Něco málo o možnostech nové konstrukce napoví fotografie testovací tříkolky, vybavené jedním natáčecím a pohonným Robokolem. Ačkoli jsme se obávali opaku, tříkolka skvěle drží stopu v obou směrech jízdy, tedy ať je poháněcím kolem tlačena nebo tažena a její manévrovací schopnosti také předčily očekávání.

Pozn: Vodiče, které u prototypu na obrázcích visí neuspořádaně kolem kola samozřejmě zmizí – budou protaženy vertikální dutou osou. Pro potřeby vývoje je však výhodnější je ponechat volné a tedy přístupnější.