C.5 (C.4) jako univerzální vstup

Vstup Serial In lze u Picaxe typu 08M2, 14M2 a 18M2 využít také jako univerzální vstup. U prvních dvou typů je tento vstup označen jako Serial In/C.5, u třetího jako Serial In/C.4. Tento vstup slouží zároveň k zavedení nového programu, a proto jej Picaxe automaticky neustále sleduje – jakmile se objeví na vstupu Serial In nízká uroveň, zahájí se načítání nového programu.

Pokud chceme tento vstup použít jako univerzální, je třeba nejprve zrušit obvyklé sledování vstupu Serial In, které by vedlo k přerušení stávajícího programu a k pokusu o načtení nového. Toho dosáhneme příkazem Disconnect. Od tohoto okamžiku se  Serial In chová jako univerzální vstup, můžeme ho testovat příkazem If C.5=1 nebo If C.5=0, lze také přiřazovat jeho hodnotu do bitové proměnné například Bit1=C.5.

Pokud budeme chtít zavést nový program, musíme vstupu Serial In vrátit jeho původní funkci. Toho můžeme dosáhnout příkazem Reconnect nebo Reset, ale nejspolehlivější je hardwarový reset, protože není závislý na součinnosti stávajícího programu. Postupujeme takto – vypneme napájení Picaxe i připojených obvodů, propojíme s PC programovacím kabelem, v programovacím editoru spustíme zavádění nového programu (menu Picaxe -> Program nebo klávesa F5) a teprve potom zapneme napájení Picaxe.

U vývojové desky Axeboard08 lze vývod procesoru propojit pomocí jumperu s programovacím konektorem nebo s konektorem C.5, programovací kabel může zůstat připojen k Axeboardu. Polohy jumperu jsou označeny PGM – programovací konektor, RUN – konektor C.5. Při zavádění nového programu pak stačí přesunout jumper do polohy PGM, vytáhnout napájecí konektor, spusit programování na PC, zasunout napájecí konektor a po úspěšném naprogramování přesunout jumper do polohy RUN. Toť vše. Dobré a ještě lepší programování přeje autor.