Jak nahrát interpreter GRBL do Arduina

Interperter GRBL je možné nahrát do Arduina Duemilanove nebo Uno takto:

1. Stáhneme si Xloader
2. Rozbalíme ZIP soubor Xloaderu
3. Nemáme-li nainstalovaný .Net framework, stáhneme a nainstalujeme ze stránek Microsoftu
4. Stáhneme si žádanou verzi GRBL (sekce Downloads)
5. Připojíme Arduino k PC
6. Spustíme Xloader
7. Nastavíme typ Arduina, číslo portu, kde je připojen, a vybereme HEX soubor s interpreterem GRBL
8. Stiskneme Upload
9. Xloader oznámí konec nahrávání
10. Kocháme se výsledky svého úsilí

Nebo

1. Zakoupíme hotové Arduino GRBL