Končí Arduino Duemilanove, kam dál?

Po třech letech se výrobci podařilo doprodat oficiální zásoby Arduina Duemilanove. Můžeme spekulovat, jestli ve skladech bylo opravdu tolik zboží, nebo jestli si model Duemilanove díky své oblíbenosti vynutil pokračování výroby, není to ale předmětem tohoto příspěvku. Jedno je jisté, Uno a Leonardo jsou levnějšími (jistě alespoň výrobně) nástupci Arduina Duemilanove. Porovnejme tyto modely z hlediska uživatele.

ArduinoDuemilanove

Arduino Duemilanove používá procesor ATmega328P a jako převodník na USB čip FT232RL od firmy FTDI. V procesoru zabírá bootloader 0,5KB a pro uživatelské programy zbývá 31,5KB.

ArduinoUno

Arduino Uno má stejný hlavní procesor jako Duemilanove, ale na místě převodníku USB na sériový kanál používá pomocný mikroprocesor ATmega16U. V hlavním procesoru zbývá taktéž 31,5KB paměti pro uživatelský program. Pomocný procesor lze přeprogramovat alternativním firmwarem, takže se UNO po připojení k PC hlásí jako klávesnice, myš či joystick, obecně jako zařízení třídy HID.

ArduinoLeonardoHlavní (a jediný) procesor Arduina Leonardo ATmega32u4 už obsahuje USB  interface a tudíž nepotřebuje pomocný procesor. K PC se může hlásit obvyklým způsobem jako sériový převodník, ale také jako klávesnice či myš (ale ne obecné HID zařízení). Ovšem na tuto bohatou funkčnost si bootloader ukrojí 4KB programové paměti procesoru, takže pro uživatele zbývá 28KB.  Domnívám se ale, že u většiny projektů to nebude příliš na překážku.

Pokud tedy nechceme používat Arduino jako HID zařízení a náš projekt nebude zápasit s dostupným množstvím programové paměti, jeví se UNO i Leonardo jako rovnocené. U projektů velkého rozsahu, které zaberou téměř celou programovou paměť, nám UNO poskytne navíc 3.5 KB. Leonardo zase může okamžitě fungovat jako myš nebo klávesnice, kdežto UNO vyžaduje přeprogramování pomocného procesoru. Na druhou stranu pro UNO je bohatší výběr emulovaných HID zařízení, Leonardo umí jenom klávesnici a myš.