Nový příkaz pro PICAXE – ultra

Příkaz ultra slouží ke komunikaci mikrokontroléru Picaxe řady -M2 nebo -X2 s ultrazvukovým senzorem SRF05  nebo SRF005 v módu 2. Ačkoli je tento příkaz použitelný již od verze 5.5.1 programovacího editoru Picaxe, v doprovodné dokumentaci stále chybí jeho popis.

Syntaxe příkazu je:

ULTRA pin,variable

Pin – je název pinu ve formátu port.n (například C.2 pro Picaxe-08M2). Že se musí jednat o obousměrný pin je zřejmé z principu fungování, nelze tedy použít například C.3 na Picaxe-08M2, který je pouze vstupní.

Variable – je proměnná datového typu byte, do níž je ukládána změřená vzdálenost v centimetrech jako hodnota 0 až 255. Pokud je hodnota 0, nebyl detekován žádná překážka v dosahu senzoru. Pokud je detekovaná vzdálenost větší, výsledek je omezen na horním konci na 255 cm.

Pro úplnost je třeba dodat, že příkaz funguje správně při základní hodinové frekvenci – 4MHz pro -M2 a 8MHz pro -X2

srf05