Pololu A4988 – modul pro řízení krokových motorů

Modul ovladače umožňuje řídit rychlost a směr otáčení jednoho bipolárního krokového motoru s proudem až 1 A na fázi. Jeho hlavní součástí je výkonový řídící obvod A4988 firmy Allegro s mikrokrokováním a nadproudovou ochranou. Modul obsahuje všechny součásti, potřebné pro správnou činnost řídícího obvodu.

0J4575.600

Ovladačem mohou být řízeny kromě bipolárních krokových motorů se čtyřmi vodiči i unipolární krokové motory se šesti vodiči a univerzální krokové motory s osmi vodiči. Pro unipolární krokové motory s pěti vodiči není tento ovladač vhodný.

Vinutí KM

Základní vlastnosti:
  • Ovladač řídí pohyb krokového motoru signály STEP a DIR.
  • K dispozici je pět různých režimů krokování: celokrok (1/1) a mikrokrokování s dělením kroku na 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16
  • Napájecí proud pro statorová vinutí motoru je možno nastavit plynule potenciometrem
  • Inteligentní pulsní řízení proudu automaticky řídí způsob průběh odbuzení fázových vinutí (fast decay, slow decay)
  • Ve výkonovém obvodu jsou vestavěny ochrany proti přehřátí, podpětí a přepětí.
  • Obvod je chráněn proti zkratu výstupu se zemí a proti zkratu na fázovém vinutí
Napájení

Kromě napájecího napětí VMOT pro motory, které může být v rozsahu +8 až 35 V musí být k modulu připojeno ještě napětí VDD o velikosti +3 až 5,5 V pro napájení vnitřních logických obvodů. Obě tato napětí je vhodné těsně u modulu blokovat proti vysokofrekvenčnímu rušení keramickými kondenzátory. Zdroj musí být schopen dodat odpovídající proud pro napájení motoru, nejméně tedy 2,5 A.

Schéma zapojení modulu:

0J3359.600

Podrobnější údaje o výrobku