Robot Helpers

Evropská vesmírná agentura (ESA) vyhlásila pro mládež ve věku od 11 do 19 let novou robotickou soutěž pod patronací astronauta Lucy Parmitana. Soutěží se ve třech skupinách, rozdělených podle věku soutěžících.

Soutěžní úloha spočívá v překládání nákladu z ATV (Automated Transfer Vehicle) do vesmírné stanice ISS. Soutěží se na hřišti, které je zmenšeným modelem této stanice; robot musí správně identifikovat náklad, do pěti  minut ho přepravit z ATV do evropské laboratoře Columbus a tam ho umístit na správné místo.

Zdroj: http://robohub.org/wp-content/uploads/2013/02/esa_robot_helpers_robohub.png

Zdroj: http://robohub.org/wp-content/uploads/2013/02/esa_robot_helpers_robohub.png

Týmy budou při soutěži získávat bonusové body nebo naopak budou penalizovány. Zvláštní ocenění mohou roboty získat nejen za funkčnost, ale i za design.

Očekává se, že tato soutěž naučí studenty týmově řešit mechanické, elektronické a softwarové problémy, se kterými se při konstrukci svého robotu setkají. V průběhu soutěže budou mít možnost setkání s odborníky z ESA a vítězné týmy po soutěži navštíví agenturu osobně.

Konstrukce robotů nemá žádná omezení – týmy mohou svůj robot sestavit z komerčních stavebnic, použít recyklovné díly z jiných zařízení nebo robot kompletně zkonstruovat a vlastnoručně sestavit. Robot ovšem musí vyhovět alespoň základním bezpečnostním předpisům a požadavkům.

Roboty budou řízeny na dálku bezdrátově, tedy stejně, jako běžné RC modely. Aby to ale soutěžící neměli až příliš jednoduché, nebudou na svůj robot vidět přímo, ale mohou se orientovat jen podle obrazů ze čtyř kamer, umístěných na hrací ploše a – pokud svůj robot vybaví senzory – tak i podle signálů z nich. Robot při své práci nesmí ohrozit žádného z astronautů, kteří se „vznášejí“ kolem hrací plochy a musí být schopen samostatné činnosti po dobu výpadku obrazu z kamer, který může trvat až 15 sekund.

Kompletní pravidla ke stažení