SMCB30

Pokud potřebujete řídit krokové motory většího výkonu, je pro vás vhodný modul SMCB30, který dodává proud  až 3A na fázi motoru, umožňuje zvolit různé druhy odbuzení motorů a nabízí dělení základního kroku až na 64 mikrokroků.

smcb30Jak je zřejmé z obrázku, modul je vybaven mohutným chladičem, protože právě nedostatečné chlazení a také napěťové přetěžování použitého integrovaného obvodu TB6560 zavdalo v minulosti pochybnosti o jeho spolehlivosti. Opak je pravdou – pokud jsou dodrženy všechny provozní podmínky, jedná se o velmi spolehlivou součástku.

Vstupní konektor je rozdělen na segmenty, které umožňují rozdělit kabeláž do několika větví, případně některé části konektoru nezapojit, ale zároveň je v případě potřeby možno použít jeden kompaktní konektor a nasunout ho na všechny piny naráz. Pro napájení a fáze motoru jsou použity bezšroubové pružinové svorky WAGO236, které dlouhodobě snášejí provoz ve vibracích, což je právě při práci s krokovými motory velmi důležité.

Bližší podrobnosti o tomto modulu můžete zjistit z katalogového listu, zde uvádíme jen schéma zapojení, které jistě mnohým napoví více.

SMCB30_schematicDrobná poznámka k použití stabilizátoru LM 317 ke stabilizaci napětí 5V: Při konstrukci byl tento stabilizátor použit proto, že běžný obvod 7805 dovoluje použít pouze vstupní napětí 35V, což by u tohoto modulu bylo na hraně jeho možností a bylo by zvýšené nebezpečí poruchy. Druhým důvodem je, že TB6560 existuje i ve vysokonapěťové verzi, stejně jako LM317HV, takže zlepšení parametrů můžeme dosáhnout pouhou výměnou těchto součástek, aniž by bylo třeba zasáhnout do schématu zapojení. Ochranné prvky okolo stabilizátoru, na něž se často zapomíná, zvyšují provozní bezpečnost v případě výpadku napájení nebo jeho velkého kolísání, čemuž je v průmyslové praxi obtížné až nemožné se vyhnout.