Americké značení průměru vodičů

U nás se k vyjádření „tloušťky“ vodičů používá průměr v mm nebo průřez v mm2, což optimálně odpovídá potřebám techniků. Z průřezu při zachování standardního materiálu (elektrotechnická měď) se přímo odvozuje měrný odpor i proudová zatížitelnost vodičů.

V USA se používá zcela jiný systém značení a vzhledem k tomu, že jej přejala i většina asijských firem, dostávají se výrobky s tímto popisem k nám čím dál častěji. Americká míra je uvedena písmeny AWG (American Wire Gauge) a následuje číslo, čím větší, tím menší je průměr vodiče. Někdy se pořadí v popisu obrací.

šablona

Tento systém má počátky už v roce 1857 a číslo tehdy odpovídalo počtu průchodů výsledného vodiče strojem na tažení drátu (drátotahem). Pro vnitřní potřebu výrobce takový údaj jistě svůj význam měl, nicméně z hlediska uživatelů a technických výpočtů je krajně nepraktický, dá se říci až nesmyslný. Nejde ani o přesně definovanou normu a údaje o průměru vodičů se často nepatrně liší. Přesto se dodnes tento systém používá a my se s tím musíme nějak vyrovnat.

kabely

Následující tabulka shrnuje zaokrouhlené rozměry vodičů v obvykle používaném rozsahu. Pro jiné rozměry je třeba hledat údaje v technických tabulkách.

stupeň AWG

d [mm]

S [mm2]

6

4,1

13

7

3,7

11

8

3,3

8,4

9

2,9

6,6

10

2,6

5,3

11

2,3

4,2

12

2,1

3,3

13

1,8

2,6

14

1,6

2,1

15

1,5

1,7

16

1,3

1,3

17

1,2

1,0

18

1,0

0,82

19

0,91

0,65

20

0,81

0,52

21

0,72

0,41

22

0,64

0,32

23

0,57

0,26

24

0,51

0,21

25

0,46

0,16

26

0,40

0,13

27

0,36

0,10

28

0,32

0,080