Arduino im RC-Modellbau

Neškodí občas se podívat, jak to dělají jinde, v tomto případě jak vypadají výukové sady pro Arduino v podání tradičního německého nakladatelství  Franzis Verlag z Mnichova.

Franzis nabízí několik řad výukových sad rozdělených jednak podle věku a náročnosti, jednak podle odborného zaměření. Elektronika a digitální technika mezi nimi samozřejmě nechybí.

auticko

Nejnižší řada je určena pro děti od osmi let a cílem je postavit třeba 4 verze autíčka s elektropohonem (15 Eur) nebo 14 různých lodiček poháněných elektromotorkem a baterií, případně solárním článkem (30 Eur). Ke stavbě se používá nejen to, co je v sadě, ale také běžně dostupné odpady z domácnosti jako PET lahve, prázdné konzervy, karton z krabic, kousky polystyrénu, fixy a podobně.

lodicka

Můžeme se podívat na sadu, v níž je levný motorek, malý solární článek, vrtulka, lodní vrtule na hřídeli, dvě LED, vypínač a pár vodičů, a říct si: „Takových pár drobností za 30 Eur, to bych uměl prodávat taky.“ Jenže to je úplně chybný pohled na věc. Jednak těch 30 Eur odpovídá minimální mzdě za 3,5 hodiny nekvalifikované práce, jednak to hlavní nejsou ty drobnosti v sadě, ale nápady precizně zpracované do podoby poutavé barevné knížky s podrobným návodem „krok za krokem“. Poskytnuté vybavení je pro „projekty“, které se zdaleka neliší jen vzhledem, společné. I když v jednom okamžiku může mít dítě funkční jen jednu konstrukci, pokud by uskutečnilo všechny náměty, vydrží mu taková sada na hodně dlouhou dobu. Stavba nutí přemýšlet a improvizovat, zpočátku k tomu cíleně vede (konkrétní návody), v postranních větvích dává víc volnosti (náměty na vylepšení a změny). A to by v tom byl čert, aby se dítě nechytilo a nedomyslelo nějakou další variantu, aby neuplatnilo vlastní fantazii. Naprosto stejnou filozofii mají i vyšší a odbornější sady.

sady

Sada s názvem „Arduino im RC-Modellbau“ prodávaná za 80 Eur je odborně na podstatně vyšší úrovni, i když vlastně také určená pro začátečníky, ovšem začátečníky ve využití a programování platformy Arduino. Obsahuje Arduino Uno, jednoduchý shield oddělující Arduino od připojených zařízení, dva čtrnáctižilové kabely s konektory, dva servokabely, červené, žluté a bílé LED. Shield se značkou Franzis nabízí přímé připojení celkem 14 LED (rezistory jsou na něm), dvou servokabelů pro vstup signálu z RC přijímače a výstupy na dvě serva. Předpokládá se, že uživatel má k dispozici modelářský vysílač, přijímač a serva.

IMGP9639b

Příručka má celkem 120 stran. Podrobně probírá instalaci prostředí pro psaní programu, základní možnosti jazyka, využití AD a DA převodů, PWM modulace, přerušení, knihoven funkcí, čtení a generování servosignálu a další. Dvacet probíraných úloh je rozdělených na všeobecné (ovládání LED, snímání napětí akumulátoru a indikace mezí, servotester, programování fail safe, vícenásobný RC spínač, servoreverz, ..) a potom pro lodě (ovládání veslovacího mechanizmu, ovládání „jet“ pohonu se zpětnou klapkou), auta (startovací „semafory“ pro závody) a letecké modely (zpomalení pohybu serva klapek).

Všechny úlohy jsou orientované buď na obsluhu řady LED nebo řízení serva. Jsou trochu umělé, sice s modelářskou tématikou, ale jinak typicky „školní“ a trochu odtržené od reálné praxe. Z hlediska seznámení s Arduinem svou úlohu splní, je však udivující, že uvedené příklady víceméně nevyužívají dodávaný shield a příručka se o něm zmiňuje jen okrajově, příklady se orientují na přímé připojení k Arduinu a zapojení na kontaktním poli.

IMGP9643b

Arduinu a jeho specializovaným shieldům je věnována celistvá řada výukových sad, nejde jen o seznámení a zvládnutí základů programování. To, že jsem si vybral k podrobnému prozkoumání modelářsky zaměřenou sadu, vyplývá z mého zájmu o tuto oblast, k dispozici jsou různé sady.

IMGP9219b

Sortiment svědčí o tom, že Franzis má jasnou koncepci a snaží se ji naplňovat. Návody, či spíše příručky nebo učebnice v sadách pochází od německých autorů, nejde o překlady. Ještě se zastavím u jedné důležité věci. Úspěšné elektronické výukové sady, v podstatě stavebnice, dává na trh nakladatelství, nikoli elektronická firma. Odpovídá to tomu, že to, co „táhne“ zákazníky, je dobře zpracovaná kniha (návod, učebnice), přisypané díly jsou jejím doplňkem.

Z našeho hlediska mají sady z řady „Das Franzis Know-how-Packet“ jedinou podstatnou nevýhodu, jsou dostupné pouze v němčině. To současně naznačuje, že se nakladatel orientuje téměř výhradně na svůj domácí trh.