Jarní robotické odpoledne v Písku

V sobotu 22. března 2014 od 13:00 pořádá Radioklub Písek, Hackerspace Písek
a KRA Písek v pořadí již páté kolo robotických soutěží ve stolních disciplínách.

Jedná se o soutěže Stopař, Rozšířený stopař, Mini Sumo a Sklad Kečupu. Na toto Jarní robotické odpoledne zve soutěžící a širší veřejnost. Věk není omezen. Na soutěž je nutná registrace soutěžících a to nejpozději do 20. března 2014.

Podrobnější informace najdete na stránkách Radioklubu Písek.

JarniRobotickeOdpoledneVPisku