Jak nespálit mikrokontrolér

Když v mikrokontroléru PICAXE vyzkoušíme nějaký program třeba na kontaktním poli a potom mikrokontrolér uklidíme, zůstane v něm samozřejmě nahraná poslední verze programu.

Ta mimo jiné určuje, které z pinů se budou chovat jako vstupy, a které jako výstupy. Při dalším použití a zkoušce jiného zapojení je nutné zachovat při prvním programování v již připraveném obvodu následující postup:

  • zkontrolovat správnou syntaxi programu a připojení programovacího kabelu
  • spustit v editoru v PC zápis programu do mikrokontorléru
  • teprve potom připojit napětí k mikrokontroléru

Při tomto postupu mikrokontrolér ihned po „probuzení“ zaregistruje požadavek na programování a začne nahrávat nový program, všechny piny (kromě SerOut) zůstávají jako vstupy. Pokud uvedený postup nedodržíme, může dojít k tomu, že některé piny se podle starého programu nastaví jako výstupy, ale bez ochranných prvků budou v novém zapojení ve zkratu, překročí se maximální povolený proud výstupu a mikrokontrolér (přinejmenším daný pin) se zničí.

Jinou možností je vždy před vždy uložením nahrát do PICAXE krátký program, který nechá všechny piny jako vstupy, což může být i zcela prázdný program bez jediné instrukce nebo lépe program s jedinou řádkou END.