Mekurino 01 (4)

2x Merkurino – propojení a předávání dat.

Pokud potřebujeme rozšířit počet vstupů a výstupů nebo zvýšit výpočetní výkon, můžeme spojit několik Arduin/Merkurin mezi sebou .

Základní arduino s procesorem mega328 má jen jeden seriový port. Tento port se skládá ze dvou částí, které se mohou používat odděleně – vstup Rx a výstup Tx.

Zároveň je nutné zdůraznit, že tento seriový port se používá pro programování arduina, takže pro používání ho musíte odpojit, uploadovat program do arduina a zase připojit komunikační kabel na seriový port. USB kabelu se to netýká – pokud neprogramujete, probíhá pouze pasivní čtení pro zapnutý terminál.

Samotné propojení je přes tři vodiče (překřížený kabel): Tx na Rx, Rx na Tx a Gnd na Gnd.

merkurino-serial

Jak vidíte, napájení obou desek je přes spojku z konektoru vstupu „in4″. Zde je +5V ze stabilizátoru, pokud použijete vnější napájení z adapteru 9V nebo nedoporučované napětí z USB portu přes arduino nano.

Pro vyzkoušení komunikace bez serva je USB plně dostačující.

Pokud ale připojíte modelářské servo (velikost mikro nebo futaba3003), pamatujte, že maximální proud USB portu na PC je 500mA a to ještě jen pro nemotorové spotřebiče.  Při překročení povoleného proudu můžete o tento usb port na počítači přijít.

Popis zapojení a funkce:
  1. Na Merkurinu 1 máme připojen potenciometr, modelářské servo, seriový kabel a napájení.
    procesor přečte hodnotu potenciometru (otočení = nastavení odporového děliče), výsledek převede na servopuls pro servo. Číselnou hodnotu zobrazí na LCD displeji a pošle na seriový výstup do Merkurina 2.
    Servo je připojeno na vstup A1 (in1), proto ho musíme nastavit jako výstupní.
  2. Merkurino 2 přečte po příchodu na seriový port data a pošle je na svůj LCD displej a zároveň přes USB kabel do PC.

Program pro Merkurino 1

Program pro Merkurino 2