Merkurino 01 (2)

Dnes se podíváme na rozmístění konektorů.

merkurino01-51

Napájení:

U1 – power supply 6-9V

Dva paralelně spojené konektory různých typů, určené připojení pro externího stejnosměrného stabilizovaného napájecího napětí o velikosti 6 až 9 V.

U2 – H-bridge power supply 3-9V

pro připojení stejnosměrného napájecího napětí o velikosti 3 až 9 V, určeného pro napájení H-můstků L9110, použitelných pro menší stejnosměrné komutátorové motory, případně výkonové lED a menší vláknové žárovky.

Pokud máte jen jedno napájení z USB, NESMÍTE mít připojeny motory na stejné napětí, které je spojeno přes Jumper int/ext power supply. Vysvětlení je zřejmé ze schematu – můstky L9110 jsou konstruovány na nízké napětí 3-9 V a proud do 500mA bez chlazení. Deska je navržena tak, aby se daly vyzkoušet „motory“ dříve, než se připojí. Jak? pomocí antiparalelních LED na výstupech můstků.

Digitální výstupy PWM:

sdružený dvouřadý konektor pinů D3, D5, D6, D9, D10, D11, které umožňují HW PWM – AnalogWrite()

V jedné řadě je 6 výstupů, ve vnější 6x zem (GND) a pro ty, kteří potřebují ještě +5V, jsou připraveny 2 pady na boku.

Výstupy v řadě jsou schválně pro jednoduché spojení s integrovanými můstky.

Analogové vstupy (třídrátové):

Vstupy A1, A2, A3, a A4 jsou vyvedeny společně s napájením +5V, které se hodí např. pro čidla.

Analogové vstupy (dvoudrátové):

Vstupy A5, A6, A7 jsou zapojeny jako odporové děliče: pull-up rezistor („odpor na +5V“) je 4k7, a pull-down rezistor („odpor na zem“) je 100 a 1000 ohmů. Pokud použijeme nějaké tlačítko, stačí ho připojit ke vstupu s 100 ohmy a dostanu rovnou digitální hodnotu. Pro použití 2 tlačítek musím vyhodnocovat signál analogově.

I2C:

viz Speciality

Serial Tx/Rx:

Digitální výstupy D0 a D1 mají HW podporu seriové komunikace. To se hodí, když chceme spojit (zřetězit) několik modulů Merkurino dohromady nebo přijímat či vysílat seriová data.

LCD pot:

toto sice není konektor, je to potenciometr 10k mezi +5V a zemí pro ovládání jasu displeje, ale pokud displej nepoužijete, můžete ho najít na konektoru pro displej.

LCD displej 16×2 je připojen řadovým konektorem na druhé straně. Jsou použity tyto výstupy: D2, D4, D7, D8, D12 a D13

Speciality:

Některé vstupy nebo výstupy na Arduinu mají ještě další speciální funkce, které lze využít.

  1. Na vstupy A1, A2, A3, a A4 lze přímo připojit také serva, ale to se musí tyto vstupy nastavit jako výstupní.
  2. A4 a A5 jsou pro sběrnici I2C – např. standardní Arduino knihovna pro reálný čas (RTC), …
  3. A1 a A2 je možné použít pro přerušení (interrupt) například pro vyhodnocení enkoderu.

Volné prokovené díry:

Na desce je k dispozici několik volných prokovených děr (padů) pro vlastní doplnění.